Tyck till om tyreso.se

Aktuella arbeten vecka 8

 

Frågor och svar

 • Allmänt:

  • Trafikomläggningen är genomförd och ny skyltning är uppsatt, omläggningen med den provisoriska vägen beräknas kvarstå minst fram till sommaren.
  • Hastigheten är mellan klockan 06-19 nedsatt till 30 km/h och samtliga provisoriska vägar och gångvägar har fullgod beläggning med asfalt.
  • Sprängningsarbeten kommer att återupptas under vecka 9 eller vecka 10.

   

  Arbeten utanför vägområdet:

  • Ledningsschakt samt läggning av tomrör för Vattenfall samt återfyllning av ledningsgrav utförs mellan industriområdet och den nya vägen.
  • Bergavtäckning inför sprängning för tunnel.
  • Friläggning av kablar utmed Tyresövägen.

   

  Se en karta över den provisoriska vägen här.


Högermeny