Tyck till om tyreso.se

Tyresövägen

Huvudbild

Vi bygger en ny gång- och cykeltunnel vid Petterboda för att förbättra framkomligheten på Tyresövägen. Arbetet inleddes under hösten 2017 och beräknas hålla på i ett år.

Arbetet med gång- och cykeltunneln beräknas ta cirka ett år att genomföra. I samma veva kommer också Vattenfall att påbörja arbetet med att gräva ner kraftledningen längs med Tyresövägen. Detta arbete väntas starta under våren 2018.

 

Vad händer på arbetsplatsen?

 • Aktuella arbeten vecka 46-47

  De arbeten som pågår nu är jordschakt och bergavtäckning, bortforsling av massor samt anläggande av tillfällig busshållplats. Vecka 46 börjar borrning för bergschakt.

  Sprängningsarbetena har blivit försenade några veckor men väntas inledas under vecka 47. Dessa kommer sedan att pågå vardagar under två månaders tid. Sprängningsarbetena kommer att ske tre gånger dagligen, klockan 10.00, 12.00 och 14.00. Vid varje tidpunkt kommer trafiken att behöva stängas av under cirka fem minuter. Flaggvakter kommer därför att reglera trafiken under dessa tider.

 • Tidplan

  Peab kommer att utföra arbetet som inleddes under hösten 2017.

  I samband med att gång- och cykeltunneln byggs så försvinner övergångsställena och farthindren vid rondellen. Vi ser nämligen att dessa är en stor anledning till att trafiken bromsas upp.

  Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018.

 • Framkomlighet för räddningstjänst

  Räddningstjänsten kan åka genom Alby, de har en nyckel. Vi har även en samordning av larmkontakter om något skulle hända på arbetsplatsen. Vi har tillsammans med räddningstjänsten tagit fram ett förslag till provisorisk infart i Öringe från Strandhållet samt in i Petterboda förbi ridklubben.

  För akutsjukvård långt ut i kommunen är det möjligt att använda helikopterflyg. 

 

Fler frågor och svar om arbetet med Tyresövägen


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-11-10

Högermeny

Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter