Tyck till om tyreso.se

Tyresövägen

Huvudbild

Vi bygger en ny gång- och cykeltunnel vid Petterboda för att förbättra framkomligheten på Tyresövägen. Arbetet inleddes under hösten 2017 och beräknas hålla på i ett år.

Arbetet med gång- och cykeltunneln beräknas ta cirka ett år att genomföra. I samma veva kommer också Vattenfall att påbörja arbetet med att gräva ner kraftledningen längs med Tyresövägen. Detta arbete väntas starta under våren 2018.

 

Vad händer på arbetsplatsen?

 • Aktuella arbeten vecka 8

  Allmänt:

  • Trafikomläggningen är genomförd och ny skyltning är uppsatt, omläggningen med den provisoriska vägen beräknas kvarstå minst fram till sommaren.
  • Hastigheten är mellan klockan 06-19 nedsatt till 30 km/h och samtliga provisoriska vägar och gångvägar har fullgod beläggning med asfalt.
  • Sprängningsarbeten kommer att återupptas under vecka 9 eller vecka 10.

   

  Arbeten utanför vägområdet:

  • Ledningsschakt samt läggning av tomrör för Vattenfall samt återfyllning av ledningsgrav utförs mellan industriområdet och den nya vägen.
  • Bergavtäckning inför sprängning för tunnel.
  • Friläggning av kablar utmed Tyresövägen.

   

  Se en karta över den provisoriska vägen här.

 • Tidplan

  Peab kommer att utföra arbetet som inleddes under hösten 2017.

  I samband med att gång- och cykeltunneln byggs så försvinner övergångsställena och farthindren vid rondellen. Vi ser nämligen att dessa är en stor anledning till att trafiken bromsas upp.

  Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018.

 • Framkomlighet för räddningstjänst

  Räddningstjänsten kan åka genom Alby, de har en nyckel. Vi har även en samordning av larmkontakter om något skulle hända på arbetsplatsen. Vi har tillsammans med räddningstjänsten tagit fram ett förslag till provisorisk infart i Öringe från Strandhållet samt in i Petterboda förbi ridklubben.

  För akutsjukvård långt ut i kommunen är det möjligt att använda helikopterflyg. 

 • Vad händer om det blir långa köer?

  Ombyggnationen måste planeras så att påverkan på Tyresövägen minimeras, framförallt under rusningstrafik. Men byggnationen kommer vid vissa tillfällen påverka trafiken så att det blir köer, framförallt i samband med trafikomläggningar, även om dessa görs nattetid.

  Det finns idag ingen realistisk lösning för att leda om trafiken över Alby, då den vägen inte är dimensionerad för detta. 


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2018-02-19

Högermeny

Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter