Tyck till om tyreso.se

Södergården

Huvudbild

Längs med Vendelsövägen i Trollbäcken ska området förtätas till en stadsmässig karaktär med nya bostäder, verksamhetslokaler, gemensamma vistelseytor och underjordiska parkeringsgarage.

På båda sidor om Vendelsövägen, i området i Trollbäcken som kallas Södergården, planeras nya byggnader med bostäder och verksamheter som ska ge området en stadsmässig karaktär. De nya kvarteren ska vara 4 våningar, respektive tre våningar mot befintlig omkringsliggande bebyggelse. Totalt planeras cirka 230 lägenheter. 

Lokaler möjliggörs utmed Vendelsövägen och i anslutning till torgytor.

Ännu inga byggplaner

Detaljplanen för Södergården är överklagad, så närmare information om när och hur detta byggprojekt ska gå till kommer att finnas på denna webbsida framöver. 


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-19

Högermeny

Kort om Södergården

Kort om Södergården

Yta: ca 14 000 kvm
Omfattning: 2 kvarter planeras
Nya bostäder: ca 230 lägenheter
Annan verksamhet: lokaler för centrumfunktioner
Byggherre: -
Beräknas stå klart: -  

Relaterad information

Relaterad information