Tyck till om tyreso.se

VA-system för området (LTA)

 

Frågor och svar

  • Skillnaden mellan ett LTA-system och ett konventionellt avloppssystem är att med LTA-systemet behövs en pumpenhet som pumpar bort avloppsvatten medan det konventionella avloppssystemet har avrinning genom självfall till huvudledningsnät.

    En pumpenhet består av pump, spillvattenbehållare, elutrustning, automatik, nivå- givare, larmindikator och en backventil vid fastighetsgräns. Med LTA-systemet kan man lägga ledningarna grundare än konventionellt avloppssystem och ledningarna förses med frostskydd (värmekabel).

    Läs mer om LTA-systemet här.


Högermeny