Tyck till om tyreso.se

Järnet 7 och Trädgårdsporten

Huvudbild

Längs norra delen av Bollmora allé pågår två byggprojekt i Wallenstams regi - Trädgårdsporten närmast Tyresövägen och kvarteret Järnet 7 som vetter mot Tyresövallen. Kommunen sköter utbyggnad av gator och torg vid de nya kvarteren.

Hyreslägenheter i Trädgårdsporten 

Här bygger Wallenstam 184 hyreslägenheter, en lokal och garage under mark. Bostäderna fördelas på tre hus om fyra respektive fem våningar. Lägenheterna har mellan ett till tre rum och kök. Samtliga lägenheter kommer ha balkong eller uteplats mot gården. I det nordvästra hörnet öppnar kvarteret upp sig mot ett nytt torg.

Kvarteret ska vara klart för inflyttning hösten 2017. 

Detta är den sista delen av utbyggnaden enligt en detaljplan som vann laga kraft 2012. Trädgårdsporten omges på bägge sidor av ny byggnation som ingick i samma planområde.

Bostads- och hyresrätter i kvarteret Järnet 7

I området Järnet 7 bygger Wallenstam ca 270 nya lägenheter fördelat på två öppna kvarter i fem till sex våningar och ett punkthus om tio våningar. Punkthuset - som kallas Terrassen Elva - ska inrymma bostadsrätter och kvarteren - som kallas Allén - hyresrätter. Bostäderna kommer främst att vara mindre lägenheter om ett till två rum, men även treor och fyror kommer att byggas.

Planerad inflyttning sker etappvis under 2019/2020.

Kommunen bygger gator och torg

Kommunen ansvarar för att bygga ut allmänna anläggningar vid byggena. Det innebär:

  • färdigställande av del av Bollmora Gårdsväg
  • genomförande av korsning Bollmora Allé-Bollmora Gårdsväg
  • en torgyta vid norra delen av Järnet 7
  • gångbana längs Axel Wennergrens väg
  • bygga om Bollmora Allé till en stadsgata med möbleringszoner och fickparkering

För dig som bor eller jobbar nära bygget

Under vecka 3-8 2018 kommer det pågå sprängningar på byggarbetsplatsen. Från och med slutet av februari och cirka tre månader framåt pågår pålning, vilket kan leda till en störande ljud.  

Wallenstam som är byggherre ansvarar för att hålla dig som bor eller jobbar nära byggena uppdaterad om vad som händer och om de planerar bullriga eller störande arbeten.  

Se Wallenstams information på deras webbplats gällande byggnationen. De har namngett projektet för hyresrätterna till ”Allén” och punkthuset med bostadsrätter till ”Terrassen Elva".

Bygginformation Allén

Bygginformation Terrassen Elva

I samband med bygget av Järnet har gång- och cykelvägen i området dragits om. Biltrafiken påverkas inte. 

Läs mer och se karta på hur du som fotgängare och cyklist tar dig fram i området

För dig som vill bo här

Hälften av bostäderna kommer att förmedlas via Bostadsförmedlingen och hälften via Wallenstams egen kö. 

Läs mer på Wallenstams webbplats


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-12

Högermeny

Kort om Trädgårdsporten

Kort om Trädgårdsporten

Yta: 23 500 kvm (totalt för hela planområdet)
Omfattning: 1 kvarter om 3 byggnader
Nya bostäder: 184 lägenheter
Annan verksamhet: 1 lokal och garage under mark
Byggherre: Wallenstam
Beräknas stå klart: Hösten 2017

Kort om Järnet

Kort om Järnet

Yta: 7 800 kvm 
Omfattning: 2 kvarter och 1 punkthus
Nya bostäder: 270 lägenheter
Annan verksamhet: 200 kvm lokalyta
Byggherre: Wallenstam
Beräknas stå klart: 2019/2020