Tyck till om tyreso.se

Kryddvägen

Huvudbild

Längs Kryddvägen och Basilikagränd i Bollmora planeras förtätning med hyreslägenheter, stadsradhus och små flerfamiljshus. Utbyggnaden görs i tre etapper och först ut är två lamellhus med hyreslägenheter på västra sidan av Kryddvägen.

48 lägenheter först ut

LW plåt är i full fart att bygga 48 lägenheter i två lamellhus. Husen placeras på västra sidan av Kryddvägens norra del. Husen kommer att rymma allt från ettor till fyror, i en storlek från 25 kvm upp till 92 kvm. På bottenplanet kommer det att finnas lägenheter med upphöjda uteplatser. Högst upp i huset större bostäder med takterrasser. 

 

 

Detta händer inom arbetsområdet

  • Aktuella arbeten

    Fjärrvärmen är nu nedlagd och provtryckt och vi har fyllt igen schakterna. Bostadsbygget fortsätter dessutom att ha en produktion ute på plats.

Stadsradhus på Basilikagränd  

I anslutning till Basilikagränd har en detaljplan för byggandet av 20 stadsradhus vunnit laga kraft. Processen med bygglov och annat för att kunna påbörja bygge pågår. Reinova Properties kommer att bygga radhusen, som ritats av OkiDoki arkitekter.

Se mer av de kommande stadsradhusen

Redo för äganderätter 

Även för östra sidan om Kryddvägen finns det en detaljplan som gör det möjligt att bygga totalt 47 radhus och parhus. Planen tillåter också ny gatusträckning och gemensamma vistelseytor i området. Kryddvägen och gång- och cykelstråket ska rustas upp.

Planen vann laga kraft i december 2017, så processen med bygglov och annat kan nu påbörjas. 

Läs mer om detaljplanen för Kryddvägen etapp 2

För dig som vill bo här

Lägenheterna kommer att förmedlas via LW Sverige och Tyresö Bostäder.
Läs om hyreslägenheterna på Tyresö bostäders webbplats 


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Högermeny

Kort om Kryddvägen

Kort om Kryddvägen

Yta: 2,6 hektar
Omfattning: 3 nya kvarter
Nya bostäder: 100-150 bostäder
Byggherre: LW plåt och Reinova
Beräknas stå klart: -