Tyck till om tyreso.se

Hasselbacken

Huvudbild

I området kring korsningen Bollmoravägen och Granängsvägen bygger Tyresö bostäder det nya bostadsområdet Hasselbacken. Kommunen lägger ned el, tele/fiber, fjärrvärme samt vatten och avlopp i gatan.

Tyresö bostäder bygger hyreslägenheter

Hasselbacken ska rymma cirka 200 hyreslägenheter i byggnader om fyra till sex våningar. Fyra våningar mot intilliggande byggnader och sex våningar närmast korsningen Granängsvägen och Bollmoravägen. Kvarteren ska ha en stadsmässig struktur där byggnaderna på ett tydligt sätt förhåller sig till gatan, med bullerfri gårdsmiljö på baksida/innergårdar. Området ska också inrymma kontor, handel samt parkeringshus längs Granängsvägen och Bollmoravägen.

Utbyggnad i två etapper

Uppförandet av bebyggelsen planeras att ske i två etapper, där bebyggelsen väster om Bollmoravägen utgör etapp 1 och bebyggelsen öster om vägen utgör etapp 2. 

Bygget kan leda till tröghet i trafiken under våren

Kommunens del i projektet består i att lägga ner ledningar för vatten och avlopp i gatan. Arbetet med att lägga ner el och fjärrvärme ansvarar Vattenfall för.

För dig som bor eller jobbar nära bygget

Läs mer under Vad händer med Hasselbacken för att få veckoaktuell information.

För dig som vill bo här

Läs mer på www.tyresobostader.se


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-17

Högermeny

Kort om Hasselbacken

Kort om Hasselbacken

Yta: 1,5 hektar
Omfattning: 7 byggnader
Nya bostäder: 200 lägenheter
Annan verksamhet: Kontor, handel och p-hus
Byggherre: Tyresö bostäder
Beräknas stå klart: -

Relaterad information

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2