Tyck till om tyreso.se

Vad är bygglovbefriat?

 

Frågor och svar

  • Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, murar, plank, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader och uthus utan bygglov.

    Läs mer om bygglovsbefriat


Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.