Tyck till om tyreso.se

Vad kostar ett bygglov?

Avgiften för olika typer av bygglov varierar. Många faktorer spelar in och i vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Kommunen tar även ut avgift för förhandsbesked, strandskyddsdispens, kompletteringsutskick (vid t.ex. ej fackmannamässigt utförda bygglovshandlingar) och tillbakadragna bygglovsansökningar.
Bygglovstaxan till och med 31/7-2016
Bygglovstaxan från och med 1/8-2016

Bygglovstaxan från och med 1/1-2018

Ansöker du via e-tjänsten mittbygge.se från den 1 mars till och med 31 december 2017 reducerar vi dessutom din lov/anmälanavgift* med 10% upp till en avgift på 10 000 kronor. Avgifter över 10 000 kronor rabatteras i stället med maximalt 1 000 kronor.

 *Sänkningen avser del av den administrativa kostnaden för bygglov & anmälan. Detaljplaneavgift och avgift för kungörelse eller andra tillkommande avgifter berörs inte av rabatten.

Kostnadsexempel

Här visas ungefärliga kostnader för några av våra vanligaste ärenden. 

Ungefärliga kostnader  

Åtgärd

kronor
Återkallad ansökan, snittkostnad 1.113
Återkallad ansökan, tidskrävande ärenden 2.225
Avvisad ansökan 1.558
Vid tillkommande tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök (Attefall) debiteras ytterligare 2.500
Enklare rivning av byggnad upp till 250 kvm bruttoarea 2.225
Inglasning av balkong/uterum 5.785
Mindre fasadändring 2.200
Större fasadändring 4.000
Mur eller plank vid enbostadshus 4.400
För marklov utgår timersättning minst 1.400
Anmälan eldstad 1.200
Anmälan anslutning kommunalt vatten och avlopp 1.113
Nybyggnad av ett enbostadshus 50-129 kvm bruttoarea exklusive detaljplaneavgift 24.000
Nybyggnad av ett enbostadshus 50-129 kvm bruttoarea inklusive detaljplaneavgift 30.000-46.000
Nybyggnad av ett enbostadshus 200-299 kvm bruttoarea exklusive detaljplaneavgift 30.000
Nybyggnad av ett enbostadshus 200-299 kvm bruttoarea inklusive detaljplaneavgift 54.000-66.000
Planenlig tillbyggnad (en- och tvåbostadshus) upp till 50 kvm bruttoarea 8.544
Planenlig tillbyggnad mellan 50 och 129 kvm bruttoarea, inklusive detaljplanavgift 14.544-24.000
Planenlig tillbyggnad mellan 50 och 129 kvm bruttoarea, där tillbyggnaden överskrider 50 % av huvudbyggnadens ursprungliga bruttoarea, inklusive detaljplanavgift 66.000
Nybyggnation av planenlig komplementbyggnad med upp till 50 kvm bruttoarea 5.340
Strandskyddsdispens 8.900

 Med reservation för eventuell felskrivning.

 

Vanliga frågor

 • Vad är bygglovbefriat?

  Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, murar, plank, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader och uthus utan bygglov.

  Läs mer om bygglovsbefriat

 • Bygglovprocessen

  Innan du lämnar in en ansökan bör du först ta reda på vilka förutsättningar som finns, och om det du vill bygga kräver bygglov eller är anmälningspliktigt. Nästan hela Tyresö kommun är detaljplanelagd (bestämmelser som reglerar vad och hur man får bygga).

  Läs mer om bygglovprocessen

 • Vad kostar det?

  En avgift tas ut för handläggningen av bygglov. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

  Läs mer om kostnader

 • Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Enkla frågor. Om du har enklare frågor kring bygglov, vad du får bygga på din tomt, detaljplaner och ritningar, kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00. 

  Bygglovsrådgivning. Vill du undersöka om det är möjligt att bygga det du har tänkt och närmare diskutera dina idéer? Boka tid för bygglovsrådgivning genom att kontakta Servicecenter, 08-5782 9100.
  Välkommen på bygglovrådgivning

  Pågående ärenden. Kontakta din tilldelade handläggare.
  Kontakta din handläggare

  Är du företagare? Kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00, eller vår företagslots, Björn Persson på 08-5782 93 33, bjorn.persson@tyreso.se


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-21

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.