Tyck till om tyreso.se

Vad är bygglovsbefriat?

Det finns åtgärder där du inte behöver ansöka om just bygglov när man bor i ett en- eller tvåbostadhus. Observera att det kommer nya regler från den 1 juli som gör det möjligt att genomföra fler åtgärder utan bygglov, till exempel balkonger och burspråk.

Bygglovbefriat

Klicka på bilden för större bild

Enligt plan- och bygglagen, PBL, är vissa åtgärder bygglovsbefriade. Lovbefrielsen skiljer sig åt inom och utom område med detaljplan. Från 1 juli utökar reglerna att genomföra fler åtgärder utan bygglov.

Det här är ändrat 

Undantag från lovplikt för en- och tvåbostadshus:

 • Mindre tillbyggnad, så som till exempel balkong, burspråk eller skorsten
 • Anläggningar i form av upplag

Undantag från lovplikt för andra byggnader än en- och tvåbostadshus: 

 • Byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård
 • Anläggningar i form av upplag

Övrigt undantag: 

 • Uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil för säsongsförvaring
 • Mindre byggnad på allmän plats
 • Väderskydd inom kollektivtrafiken
 • Vissa skyltar och ljusanordningar

Broschyr från Boverket om bygglov och anmälan


Undersök vad du får göra på din tomt

I detaljplanen står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I webbkartan anger du adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan". Du hittar detaljplanen i webbkartan. 

Här finns webbkartan

Hjälp att tolka detaljplanekartan 

 

 

Vanliga frågor

 • Vad är bygglovbefriat?

  Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, murar, plank, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader och uthus utan bygglov.

  Läs mer om bygglovsbefriat

 • Bygglovprocessen

  Innan du lämnar in en ansökan bör du först ta reda på vilka förutsättningar som finns, och om det du vill bygga kräver bygglov eller är anmälningspliktigt. Nästan hela Tyresö kommun är detaljplanelagd (bestämmelser som reglerar vad och hur man får bygga).

  Läs mer om bygglovprocessen

 • Vad kostar det?

  En avgift tas ut för handläggningen av bygglov. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

  Läs mer om kostnader

 • Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Enkla frågor. Om du har enklare frågor kring bygglov, vad du får bygga på din tomt, detaljplaner och ritningar, kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00. 

  Bygglovsrådgivning. Vill du undersöka om det är möjligt att bygga det du har tänkt och närmare diskutera dina idéer? Boka tid för bygglovsrådgivning genom att kontakta Servicecenter, 08-5782 9100.
  Välkommen på bygglovrådgivning

  Pågående ärenden. Kontakta din tilldelade handläggare.
  Kontakta din handläggare

  Är du företagare? Kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00, eller vår företagslots, Björn Persson på 08-5782 93 33, bjorn.persson@tyreso.se


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-03

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.