Tyck till om tyreso.se

Strandskydd och bryggor

Strandskyddet omfattar land- och vattenområde (strandskyddsområde) intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter.

Vad innebär strandskyddet?

Inom ett skyddat område får en fastighetsägare inte utföra åtgärder som strider mot strandskyddets syften. I praktiken innebär det att nya hus, bryggor och parkeringsplatser med mera inte får byggas. Att fälla träd, anlägga gräsmatta, plantera häck eller gödsla kan också vara förbjudet.

Läs om strandskydd.

Dispens

Att bygga i strandskyddat område fordrar oftast både dispens från strandskyddet samt ett bygglov, därför handläggs de oftast i ett och samma ärende. Dispens från strandskyddet prövas i byggnadsnämnden men följer i övrigt samma rutiner som bygglovsansökningar. Den sökande ska däremot ansvara för att:

 • Kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan åtgärden påbörjas.
 • Kontakta Länsstyrelsen en månad efter att beslutet har fattats av kommunen för att veta om en överprövning har inletts. Information finns även tillgängligt via Länsstyrelsens webbdiarium.

Webbdiarium

Undersök vad du får göra på din tomt

I detaljplanen står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I webbkartan hittar du detaljplanen för din fastighet:

 1. Gå in i webbkartan
 2. Ange adress eller fastighetsbeteckning
 3. Välj "gällande detaljplaner" under Bygga och bo.
 4. Klicka på adressen (sökresultatet) till vänster
 5. Välj "Visa detaljplanekartan" i rutan som kommer upp.
 6. Tänk på att planbeskrivningen och plankartan är pdf-filer som öppnas i nytt fönster

Här finns webbkartan

Hjälp att tolka detaljplanekartan

 

 

Checklistor - handlingar som ska skickas in

 

 

Blanketter och riktlinjer

 • Blanketter

  Här hittar du de flesta blanketter som rör bygglov och anmälan. Du kan ladda hem blanketterna och skriva ut dem på din skrivare.

  Länk till blanketter för boende och byggande

 • Checklistor

  För att underlätta för dig som sökande att få en snabbare hantering av ditt ärende har Tyresö kommun skapat checklistor för de handlingar som behövs för att ditt ärende ska anses vara komplett. 

  Vi tar helst emot handlingarna i filformat (PDF, TIF eller JPG). Skicka dina kompletteringar i separata filer (en fil för varje ritning) till e-post: bygglov@tyreso.se. Väljer du att skicka in handlingarna i pappersformat behöver vi 2 exemplar av varje ritning.

  Checklistor

 • Kontrollplaner

  Detta dokumentet är specifikt för varje byggprojekt och kan se mycket olika ut. Du som sökande eller byggherre upprättar och bifogar ett förslag till kontrollplan till ansökan eller anmälan. Där anges de aktiviteter under byggnationen som ska kontrolleras och vem som ska göra detta. 
  Exempel på kontrollplan

 • Exempelritningar

  Tyresö har tillsammans med ett antal andra kommuner tagit fram broschyrer med bland annat exempelritningar för ny- och tillbyggnad av enbostadshus.

  Läs våra exempelritningar

 • Riktlinjer

  För att underlätta för dig har Tyresö kommun arbetat fram riktlinjer för att ge dig tips och idéer och samtidigt ge information kring gällande regler.

  Läs våra riktlinjer

 

 

Vanliga frågor

 • Vad är bygglovbefriat?

  Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, murar, plank, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader och uthus utan bygglov.

  Läs mer om bygglovsbefriat

 • Bygglovprocessen

  Innan du lämnar in en ansökan bör du först ta reda på vilka förutsättningar som finns, och om det du vill bygga kräver bygglov eller är anmälningspliktigt. Nästan hela Tyresö kommun är detaljplanelagd (bestämmelser som reglerar vad och hur man får bygga).

  Läs mer om bygglovprocessen

 • Vad kostar det?

  En avgift tas ut för handläggningen av bygglov. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

  Läs mer om kostnader

 • Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Enkla frågor. Om du har enklare frågor kring bygglov, vad du får bygga på din tomt, detaljplaner och ritningar, kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00. 

  Bygglovsrådgivning. Vill du undersöka om det är möjligt att bygga det du har tänkt och närmare diskutera dina idéer? Boka tid för bygglovsrådgivning genom att kontakta Servicecenter, 08-5782 9100.
  Välkommen på bygglovrådgivning

  Pågående ärenden. Kontakta din tilldelade handläggare.
  Kontakta din handläggare

  Är du företagare? Kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00, eller vår företagslots, Björn Persson på 08-5782 93 33, bjorn.persson@tyreso.se


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-07

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.