Tyck till om tyreso.se

Kontrollplaner

En kontrollplan är ett samlat dokument som beskriver den kontroll som ska utföras i ett byggprojekt.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. Du som ska bygga upprättar förslag till kontrollplan, ibland med hjälp av den kontrollansvarige eller entreprenör/installatör. I kontrollplanen anges de aktiviteter som ska kontrolleras, de anmälningar som ska göras och vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in.

Kommunen ska sedan godkänna kontrollplanen, vilket är en av förutsättningarna för att du ska få ett startbesked och sätta igång att bygga. Kontrollplanen ska signeras efter färdigt projekt och är en av de handlingar som ska lämnas in för att få ett slutbesked för ärendet.

Exempel på kontrollplaner

Så här kan en kontrollplan se ut för olika åtgärder. Observera att det endast är exempel.

Anslutning vatten och avlopp

Installation av eldstad och rökkanal

Nybyggnad garage

Inglasning av balkong

Rivningsplan

Tom mall kontrollplan


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-20

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.