Tyck till om tyreso.se

Kontakta bygglovenheten

Har du inget pågående ärende?
Har du ännu inte skickat in någon ansökan och har allmänna frågor om bygglov/ byggrätt/ arkiverade handlingar kontakta Servicecenter.

Har du blivit tilldelad en handläggare?
Din handläggare är tillgänglig vardagar mellan 10:00 och 11:00 (utom tisdagar, då vi granskar nya ärenden) på tel. 08-5782 91 00.  

Allmänna frågor om pågående ärende?
Du kan e-posta din fråga kring ett pågående ärende direkt till din handläggare.


Kontaktuppgifter
_________________________________

Chef för kart- och bygglovavdelningen
Martin Fahlman
Telefon: 08-5782 98 55
e-post: martin.fahlman@tyreso.se

Chef för bygglovenheten (föräldraledig)
Johan Forsberg
e-post: johan.forsberg@tyreso.se

Verksamhetsansvarig/Bygglovarkitekt
Hanna Wikström
e-post: hanna.wikstrom@tyreso.se

Bygglovkoordinatorer
e-post: bygglov@tyreso.se
_________________________________

Byggnadsinspektör
Anders Rydström
e-post: anders.rydstrom@tyreso.se

Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
Eduardo Llanos
e-post: eduardo.llanos@tyreso.se

Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
Johan Hausmann
e-post: johan.hausmann@tyreso.se

Bygglovhandläggare
Johanna Brolin
e-post: johanna.brolin@tyreso.se 

Bygglovhandläggare
Johannes Wikdahl
e-post: johannes.wikdahl@tyreso.se 

Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
Leo Blym
e-post: leo.blym@tyreso.se

Bygglovhandläggare
Mikael Johansson
e-post: mikael.e.johansson@tyreso.se

Bygglovhandläggare
Rickard Enström
e-post: rickard.enstrom@tyreso.se

Bygglovhandläggare (arbetar 25%)
Sylvia Folke
e-post: sylvia.folke@tyreso.se


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-25

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.