Tyck till om tyreso.se

Attefallsåtgärder

Bygglovbefriade åtgärder som du måste anmäla och få startbesked för innan du börjar bygga

Istället för ansökan om bygglov för vissa åtgärder måste en anmälan göras till kommunen med en anmälningsblankett. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del desamma som vid en ansökan om bygglov med vissa förenklingar.

Bygglovsfriheten gäller dock inte alltid. Om din byggnad är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område, omfattas ni inte av attefallreglerna och måste söka bygglov i vanlig ordning. Mycket av desamma kraven som vid en vanlig bygglovprövning kommer att gälla även för attefallåtgärder.

Läs mer om Attefallsåtgärder på Boverket. 

VA-avgift för Attefallshus
Komplementbyggnad och komplementbostadshus, då byggnaden klassas som ett boende tas en separat VA-avgift ut för. Kostnaden ligger då på samma nivå som en så kallad lägenhetsavgift.

Läs mer om VA-avgift för Attefallshus

 

 

Checklistor att ladda ner för Attefallsåtgärder

 • Nybyggnad av komplementbostadshus

  ChecklistaChecklista för nybyggnad av komplementbostadshus

  Bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, för användning som permanentbostad.

  I checklistan finns all information om vilka handlingar du ska skicka in och vad de måste innehålla.

  Tänk på! För att länkarna i checklistan ska fungera kan du behöva spara ner checklistan på din dator. När du har sparat ner checklistan (pdf-filen) kan du öppna den och klicka på länkarna i den.

  Ladda ner checklistan för komplementbostadshus

 • Nybyggnad av komplementbyggnad

  ChecklistaChecklista för nybyggnad av komplementbyggnad

  Bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbyggnad i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, för användning som garage, förråd eller gäststuga.

  I checklistan finns all information om vilka handlingar du ska skicka in och vad de måste innehålla.

  Tänk på! För att länkarna i checklistan ska fungera kan du behöva spara ner checklistan på din dator. När du har sparat ner checklistan (pdf-filen) kan du öppna den och klicka på länkarna i den.

  Ladda ner checklistan för komplementbyggnad

 • Tillbyggnad 15 kvadratmeter bruttoarea

  ChecklistaChecklista för tillbyggnad 15 kvadratmeter bruttoarea till ett en- och tvåbostadshus 

  I checklistan finns all information om vilka handlingar du ska skicka in och vad de måste innehålla.

  Tänk på! För att länkarna i checklistan ska fungera kan du behöva spara ner checklistan på din dator. När du har sparat ner checklistan (pdf-filen) kan du öppna den och klicka på länkarna i den.

  Ladda ner checklistan för 15 kvadratmeter tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

 • Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus

  ChecklistaChecklista för inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus

  I checklistorna finns all information om vilka handlingar du ska skicka in och vad de måste innehålla.

  Tänk på! För att länkarna i checklistan ska fungera kan du behöva spara ner checklistan på din dator. När du har sparat ner checklistan (pdf-filen) kan du öppna den och klicka på länkarna i den.

  Ladda ner checklistan för att få startbesked

 

 

 

Blanketter och exempelritningar

 • Blanketter

  Här hittar du de flesta blanketter som rör bygglov och anmälan. Du kan ladda hem blanketterna och skriva ut dem på din skrivare.

  Länk till blanketter för boende och byggande

 • Checklistor

  För att underlätta för dig som sökande att få en snabbare hantering av ditt ärende har Tyresö kommun skapat checklistor för de handlingar som behövs för att ditt ärende ska anses vara komplett. 

  Vi tar helst emot handlingarna i filformat (PDF, TIF eller JPG). Skicka dina kompletteringar i separata filer (en fil för varje ritning) till e-post: bygglov@tyreso.se. Väljer du att skicka in handlingarna i pappersformat behöver vi 2 exemplar av varje ritning.

  Checklistor

 • Kontrollplaner

  Detta dokumentet är specifikt för varje byggprojekt och kan se mycket olika ut. Du som sökande eller byggherre upprättar och bifogar ett förslag till kontrollplan till ansökan eller anmälan. Där anges de aktiviteter under byggnationen som ska kontrolleras och vem som ska göra detta. 
  Exempel på kontrollplan

 • Exempelritningar

  Tyresö har tillsammans med ett antal andra kommuner tagit fram broschyrer med bland annat exempelritningar för ny- och tillbyggnad av enbostadshus.

  Läs våra exempelritningar

 • Riktlinjer

  För att underlätta för dig har Tyresö kommun arbetat fram riktlinjer för att ge dig tips och idéer och samtidigt ge information kring gällande regler.

  Läs våra riktlinjer

 


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-11

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.