Tyck till om tyreso.se

Anmälningspliktiga åtgärder

Vissa åtgärder kräver inte bygglov, men är anmälningspliktiga och du behöver göra en anmälan innan arbetet startar. Det gäller när du ska:

 • installera eller göra betydande förändringar av en eldstad, rökkanal, hiss eller ventilation
 • ändra en byggnads bärande konstruktion
 • ansluta till kommunalt vatten och avlopp
 • göra en betydande förändring i en byggnads planlösning
 • göra en ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • underhålla en byggnad som omfattas av skyddsbestämmelser på grund av särskilt bevarandevärde.

Exempel på väsentlig ändring av eldstad och rökkanal 

Elda på ett sätt som minskar utsläppen!
Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor. Läs mer

Undersök vad du får göra på din tomt
I detaljplanen står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I webbkartan hittar du detaljplanen för din fastighet:

 1. Gå in i webbkartan
 2. Ange adress eller fastighetsbeteckning
 3. Välj "gällande detaljplaner" under Bygga och bo.
 4. Klicka på adressen (sökresultatet) till vänster
 5. Välj "Visa detaljplanekartan" i rutan som kommer upp.

  Här finns webbkartan

Hjälp att tolka detaljplanekartan

 

Checklistor - handlingar som ska skickas in

 

 

Blanketter och exempelritning

 • Blanketter

  Här hittar du de flesta blanketter som rör bygglov och anmälan. Du kan ladda hem blanketterna och skriva ut dem på din skrivare.

  Länk till blanketter för boende och byggande

 • Checklistor

  För att underlätta för dig som sökande att få en snabbare hantering av ditt ärende har Tyresö kommun skapat checklistor för de handlingar som behövs för att ditt ärende ska anses vara komplett. 

  Vi tar helst emot handlingarna i filformat (PDF, TIF eller JPG). Skicka dina kompletteringar i separata filer (en fil för varje ritning) till e-post: bygglov@tyreso.se. Väljer du att skicka in handlingarna i pappersformat behöver vi 2 exemplar av varje ritning.

  Checklistor

 • Kontrollplaner

  Detta dokumentet är specifikt för varje byggprojekt och kan se mycket olika ut. Du som sökande eller byggherre upprättar och bifogar ett förslag till kontrollplan till ansökan eller anmälan. Där anges de aktiviteter under byggnationen som ska kontrolleras och vem som ska göra detta. 
  Exempel på kontrollplan

 • Exempelritningar

  Tyresö har tillsammans med ett antal andra kommuner tagit fram broschyrer med bland annat exempelritningar för ny- och tillbyggnad av enbostadshus.

  Läs våra exempelritningar

 • Riktlinjer

  För att underlätta för dig har Tyresö kommun arbetat fram riktlinjer för att ge dig tips och idéer och samtidigt ge information kring gällande regler.

  Läs våra riktlinjer

 

 

Vanliga frågor

 • Vad är bygglovbefriat?

  Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, murar, plank, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader och uthus utan bygglov.

  Läs mer om bygglovsbefriat

 • Bygglovprocessen

  Innan du lämnar in en ansökan bör du först ta reda på vilka förutsättningar som finns, och om det du vill bygga kräver bygglov eller är anmälningspliktigt. Nästan hela Tyresö kommun är detaljplanelagd (bestämmelser som reglerar vad och hur man får bygga).

  Läs mer om bygglovprocessen

 • Vad kostar det?

  En avgift tas ut för handläggningen av bygglov. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

  Läs mer om kostnader

 • Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Enkla frågor. Om du har enklare frågor kring bygglov, vad du får bygga på din tomt, detaljplaner och ritningar, kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00. 

  Bygglovsrådgivning. Vill du undersöka om det är möjligt att bygga det du har tänkt och närmare diskutera dina idéer? Boka tid för bygglovsrådgivning genom att kontakta Servicecenter, 08-5782 9100.
  Välkommen på bygglovrådgivning

  Pågående ärenden. Kontakta din tilldelade handläggare.
  Kontakta din handläggare

  Är du företagare? Kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00, eller vår företagslots, Björn Persson på 08-5782 93 33, bjorn.persson@tyreso.se


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-15

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.