Tyck till om tyreso.se

Kollektivhus - är det något för dig?

Är det slitsamt att få ihop livspusslet? Tycker du att det är trist att bo ensam? Vill du gå med i Tyresö Kollektivhusförening? Kollektivt boende kan ge dig avlastning i hushållsarbetet, mer tid att umgås med barnen, en större gemenskap med grannarna.

Måltid i kollektivhuset vid Södra StationMåltid i kollektivhuset vid Södra Station i Stockholm.  Bild Ingrid Sillén.

  
Tyresö Kollektivhusförening bildades i augusti 2010 
Föreningens ändamål är att verka för kollektivhus i Tyresö, både hyresrätter och andra upplåtelseformer. Du kan komma i kontakt med föreningen genom  ordförande Hjördis Ahlin-Boström på telefon 08-742 2433 eller e-post info@tyreso-kollektivhus.org  

Ett kollektivhus är ett vanligt flerbostadshus med normala lägenheter eller radhus. Det finns olika slags kollektivhus runt om i Sverige, och lägenheterna kan vara bostadsrätter, hyresrätter eller kooperativa hyresrätter.

I en del hus bor människor i alla åldrar, i andra medelålders och äldre personer utan hemmavarande barn. Hur mycket gemenskap och samvaro man vill ha väljer man själv och det kan variera från en tid till en annan.

Kan förenkla vardagslivet

Kollektivhus kan förenkla vardagslivet, ger trygghet och gemenskap och underlättar en hållbar livsstil. Tillsammans tar de boende ansvar för huset och de gemensamma aktiviteterna. Gemensamma måltider sparar både tid och pengar och i många kollektivhus finns gästrum, hobbyrum, symaskin,  vävstol, TV-rum, datorer med mera - alla behöver inte köpa och ha plats för en egen uppsättning av allt!

Gott om tid att planera boendet

Processen fram till att ett hus står inflyttningsklart tar flera år. Att hitta en tomt, detaljplanearbete, hitta fastighetsbolag som vill bygga är inte gjort i en handvändning - vilket ger intressegruppen gott om tid att planera och arbeta fram den lösning och form som passar gruppen. Samverkan mellan de som vill flytta in, kommunen, arkitekter och byggbolag är nödvändigt för att huset sedan ska fungera och fylla de funktioner som de boende eftersträvar.

Tyresö Bostäder har uppdrag att samverka med Tyresö kolletivhusförening

Tyresö kommunfullmäktige beslöt våren 2012 att Tyresö Bostäder kan bistå Tyresö kollektivhusförening  med förslag på lämplig mark som kan upplåtas under förutsättning att föreningen och Tyresö Bostäder är överens om projektet. Hösten 2014 påbörjas projektering av området Hasselbacken där Tyresö Bostäder och Tyresö Kollektivhusförening planerar samerbete kring ett eller två punkthus för kollektivboende.

Under modulen Relaterad information  hittar du mer information om kollektivhus.
Kerstin Kärnekull är arkitekt och bor i kollektivhuset Färdknäppen.

 

 


Publicerad av: Mette Kjörstad

Senast uppdaterad: 2014-05-12