Tyck till om tyreso.se

Slamtömning

Att hämta slam är ett tungt och smutsigt jobb som ofta innebär långa dragningar av slang till otillgängligt placerade brunnar och behållare. Läs här hur du beställer slamtömning samt hur du kan underlätta för din slamhämtare.

Avfall

Slamtömning. Illustration: Ulf Swerin

Fastighetsägaren kan underlätta det tunga arbetet som slamhämtning innebär genom att märka ut platsen där brunnen finns. Det är även viktigt att hålla vägen för slangen fri genom att exempelvis att röja bort eventuell sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.

SMS-avisering

Nu kan du anmäla dig för att inom en snar framtid få SMS-avisering av vissa renhållningstjänster, bland annat när slamtömning är utförd. Länk till anmälningsformuläret hittar du här.

Tillsyn av enskilda avlopp under 2016

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer att utföra tillsyn av enskilda avlopp mellan åren 2016 och 2020, totalt kommer ca 650 enskilda avlopp att få tillsyn i yttre Brevik

Syftet är att bedöma avloppens skick för att minska risken för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Fastighetsägare som är berörda av årets tillsyn får brev om detta under februari 2016. Det rör sig om cirka 75 fastigheter i Sjöberga.

 Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida: http://www.smohf.se/

Ser det ut som att din tank/brunn inte är tömd?

När en tank eller brunn har tömts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i tanken och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att brunn/tank är tömd.

Hantering av enskild slamanläggning

För dig som har egen slamanläggning gäller följande:

 • slamtanken eller slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år
 • tömning får endast utföras av kommunens entreprenör
 • du beställer tömning via e-tjänster, eller ring till servicecenter.

Vi erbjuder

 • Slamtömning (inom 6 arbetsdagar)
 • Akuttömning
 • Jourtömning
 • Regelbunden tömning
 • Obligatorisk tömning

Villkor för slamtömning

 • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För ytterligare slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Se taxa.
 • Om du önskar tömma fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer tömningsavgift per tillkommande anläggning.
 • Vid önskemål om tömning med ”liten” tömningsbil (med lägre axeltryck) där privat väg ska användas, tillkommer en avgift per hämtningstillfälle. När privat väg används ansvarar du själv för eventuella skador som kan uppstå på vägbanan.
 • Om fler anläggningar töms på samma fastighet vid samma tillfälle sammanräknas total mängd slam vid beräkning av avgiften för tömning och behandling enligt gällande taxa.
 • Om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, bristfällig utmärkning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan orsak, faktureras en avgift.
 • Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsakerna ovan, sker inget nytt tömningsförsök automatiskt utan ny tömning måste beställas. Kontakta Servicecenter om du vill beställa ny tömning.
 • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen när slamtömning är utförd.
 • Se till att anläggningen är lätt tillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för hämtningsfordonen.
 • Märk ut tömningsstället väl så att även nya chaufförer kan hitta din anläggning.  
 

Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-05-06