Tyck till om tyreso.se

På gång 2017

BiogasMatavfall blir biogas. Du är väl med i matavfallsinsamlingen?

På gång under året

  • Vår entreprenör SUEZ Recycling AB kommer hämta hushålls- och matavfall med tvåfacksbilar (ett fack för matavfall och ett fack för hushållsavfall), det innebär en kraftig minskning av transportsträckor, koldioxidutsläpp samt att du får en och samma hämtdag för mat- och hushållsavfall i möjligaste mån.
  • Det blir möjligt att lämna textilier för återvinning på kretsloppscentralen, materialet kommer återan¬vändas, säljas eller bli till nya textilier.
  • Hösten 2017 kommer du att kunna lämna in fallfrukt på kretsloppscentralen, den insamlade frukten kommer att rötas och bli till biogas och biogödsel.
  • Vi förhandlar med FTI AB om att få ytterligare en återvinningsstation ute på Brevikshalvön.
  • Vi undersöker möjligheten att kunna öppna "ristippen" på Mediavägen för allmänheten under vissa helger under året, så när du bara har ris att lämna så kan du göra det här.
  • Vi utvecklar en plattform för Mina sidor med VA- och renhållningstjänster för fastighetsägare.

Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-26