Tyck till om tyreso.se

Maskroskrusidull: Ebba Strid UdikasMaskroskrusidull: Ebba Strid Udikas

Kretsloppscentralen

Extraöppet söndagar mellan 7 och 28 maj.

 

Månadens tips!

Slamtömning: Observera de prisskillnader som gäller beroende på vilket alternativ av tömning du väljer. Se aktuella priser i gällande taxa på tyreso.se/avfall. Tänk på olycksrisker för barn och djur. Se över säkringen av lock eller manluckor på brunnen, tanken eller slamavskiljaren.

Mjölk som stått i kylen håller betydligt längre än till bäst före-dag, medan mjölk som stått framme i rumstemperatur i flera timmar kan bli dålig före bäst före-dag.

Synpunkter på återvinningsstationerna i Tyresö: Lämna synpunkter på www.ftiab.se eller hos kundtjänst FTI 0200-88 03 11. Anmäl överfulla behållare, Klotter, nedskräpning och oplogade stationer.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-26