Tyck till om tyreso.se

Plockanalys 2015

Under ett par dagar i oktober 2015 genomfördes en plockanalys av hushållsavfall och matavfall i Tyresö, vi granskade hushållsavfall från Tyresö strand, Bollmora, Brevik och Trollbäcken.

Plockanalys av hushållsavfall och matavfall

Plockanalysen 2015 gjordes på fem så kallade moderprov, varav tre prov på hushållsavfall med olika insamlingssystem, samt två prov på matavfall.

Hushållsavfall samlades in från följande tre områden i kommunen:

  • Flerbostadshus med gemensamma kärl i Trollbäcken
  • Enbostadshus med eget kärl på Brevik
  • Grupphusområden med underjordsbehållare i Strand och Bollmora

Matavfall samlades in från följande två områden i kommunen:

  • Flerbostadshus med gemensamma matavfallskärl i Strand och Bollmora
  • Enbostadshus med eget matavfallskärl i Strand


Sammanfattning av plockanalysen - vad säger resultaten?

Resultaten visar att vi är mycket bra på att sortera ut vårt matavfall från det övriga hushållsavfallet och att det utsorterade matavfallet var väldigt rent och till största del innehöll oundvikligt matavfall. Vi hoppas dock att ännu fler hushåll ansluter sig till matavfallsinsamlingen så att det kan produceras mer biogas och att viktiga näringsämnen tas tillvara istället för att gå till förbränning.

Mängden farligt avfall och elavfall i hushållsavfallet var relativt låg, även om det inte borde ha funnits något alls.

När det gäller tidningar och förpackningar, har tyresöborna en rejäl förbättringspotential då dessa material ska lämnas vid en återvinningsstation så att materialen kan tas tillvara och spara energi och naturresurser istället för att bara förbrännas med hushållsavfallet.


Plockanalys 2015

Publicerad av: Suzette Westling

Senast uppdaterad: 2016-05-16

Högermeny