Tyck till om tyreso.se

Plockanalys 2008


Plockanalys 2008

  • De värsta felsorteringarna - Farligt avfall

    Rätt sätt för Tyresös hushåll att göra sig av med det farliga avfallet är att lämna produkterna vid miljöstationen på Kretsloppscentralen i ...

  • De värsta felsorteringarna - Elavfall

    Elavfall kan till viss del återvinnas, dessutom kan materialet innehålla miljö- och hälsostörande ämnen som vid förbränning kan spridas ut ...

  • Om återvinning

    Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till återvinnig sker något stort!

Publicerad av: Suzette Westling

Senast uppdaterad: 2016-06-15

Högermeny