Tyck till om tyreso.se

Nyheter kring din avfallshantering

Publicerad den: 2017-08-30

I höst sker vissa förändringar i avfallshanteringen i Tyresö. Förändringarna beror på att ett ny avtalsperiod träder ikraft. Avtalen är upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling och innebär denna gång, inte byte av avfallsentreprenörer.


Nya avfallsbilar
Till hösten får vi nya avfallsbilar till Tyresö. De bilar som tömmer avfall från villahushåll kommer vara så kallade tvåfacksbilar. Det innebär att bilarna är uppdelade i två fack för att kunna hämta både matavfall och hushållsavfall samtidigt, vilket minskar transportsträckorna för insamlingen avsevärt. Detta kommer innebära förändringar av hämtdag för de allra flesta villahushållen i kommunen. Information om hämtdagar skickas per post till respektive hushåll.


Behovshämtning av både hushållsavfall och matavfall
Behovshämtning av hushållsavfall har vi haft under flera års tid, men i höst börjar vi även med behovshämtning av matavfall! Avfallsbilen kommer att trafikera din gata varje vecka på schemalagd dag. Du kan därför själv välja hur ofta du vill få dina kärl tömda. Tömningen av matavfallskärlet är kostnadsfri.


Fallfrukt blir biogas
Du kan redan nu lämna fallfrukt som separat fraktion på kretsloppscentralen. Fallfrukten blir till biogas och biogödsel! Insamlingsbehållare för fallfrukt kommer finnas på kretsloppscentralen varje höst, det vill säga under fallfruktens högsäsong!


Insamling av textilier för materialåtervinning
Inom kort kommer du att kunna lämna in dina uttjänta textilier för materialåtervinning på kretsloppscentralen. Tidigare har gamla textiler gått till förbränning, vilket inte längre är det miljövänligaste alternativet. Nu kommer textilerna få en chans till nytt liv och nya användningsområden!


Mobil insamling av farligt avfall
Inom kort kommer vi att starta upp med mobil insamling av farligt avfall enligt turlista två gånger per år på ca 8 platser i Tyresö. I den mobila insamlingen kommer du att kunna lämna farligt avfall och smått elavfall. Den tidigare tjänsten som vi haft i begränsade testområden med hämtning av farligt avfall i miljöbox, avvecklas i och med nya avtalen. 


Ny taxa
Från och med 1 oktober 2017 träder en ny renhållningstaxa i kraft (Renhållningstaxa 2017/2018). Renhållningstaxan innehåller inga prismässiga förändringar jämfört med Renhållningstaxa 2017, däremot upphör den tidigare rabatten för hemkompostering. Taxan i sin helhet hittar du under relaterad information. 


Publicerad av: Johanna Östhem

Senast uppdaterad: 2017-09-22