Tyck till om tyreso.se

Vägarbeten på gång som påverkar avfallstömningen

Publicerad den: 2017-10-09

Vägarbeten begränsar framkomligheten för våra avfallsfordon och kan innebära att du behöver placera ditt kärl på annan plats inför tömning, eller lämna ditt avfall i tillfälliga gemensamma kärl.

Pågår vägarbeten på din väg, kan du behöva flytta ditt kärl till en anslutande väg eller använda dig av tillfälliga gemensamma kärl. Det är på grund av framkomlighetsskäl och arbetsmiljöskäl. 

Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du placerar ditt kärl.

Pågående/kommande vägarbeten som påverkar avfallshämtningen - Eget kärl används

  • Bokvägen, om kärl placeras vid anslutande farbara vägar vid Häggvägen, Trångsundsvägen eller Grenvägen, kan avfallet tömmas på måndagar.
  • Lindevägen 25-44, placera dina avfallskärl vid korsningen till Triangelvägen eller vid korsningen till Måndalsvägen inför tömningsdagen för att få tömt.
  • Delar av Klintvägen, placera ditt kärl vid anslutande farbara väg inför tömningsdagen för att få tömt.
  • Delar av Trädgårdsvägen, placera ditt kärl vid anslutande farbara väg inför tömningsdagen för att få tömt.
  • Delar av Orrvägen, placera ditt kärl vid anslutande farbara väg inför tömningsdagen för att få tömt.

Pågående vägarbeten som påverkar avfallshämtningen - Gemensamt kärl används

  • Vråkvägen, gemensamma kärl för avfall vid korsningen Vråkvägen/Gärdsmygsvägen*.
  • Lidvägen 1-13, gemensamma kärl för avfall vid korsningen Långsjövägen/Klövervägen eller vid Lidvägen/Skälsätravägen*.

*Om du behöver tömma ditt/dina egna kärl under tiden kan du rulla fram det till närmaste korsning inför ordinarie tömningsdag. Se till så att du får rätt kärl med dig tillbaka efter tömning.
Publicerad av: Johanna Östhem

Senast uppdaterad: 2017-10-31