Tyck till om tyreso.se

Avfallsplan 2008-2020

Tyresö kommuns avfallsplan för åren 2008-2020 antogs den 19 februari 2009. Nuvarande avfallsplan har reviderats och nya mål och åtaganden antogs av kommunstyrelsen 2011-09-27.

Avfallstrappan
Illustratör: Ulf Swerin

För oss är det viktigt att inte bara följa de lagar, regler och de miljömål som finns, vi vill aktivt formulera nya mål och förslag till åtaganden för avfallshanteringen i kommunen.

Här är några exempel på mål och åtaganden i den nya avfallsplanen som berör dig:

  • Senast 2014 genomförs en informationskampanj riktad till kommunens verksamheter för att säkerställa att farligt avfall omhändertas på ett miljömässigt sätt.
  • Senast år 2014 införs, där så är motiverat, ett alternativt hanteringssystem för matavfall från restauranger och storkök i kommunens egna verksamheter med möjlighet till utsortering av matavfall.

 


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2015-02-24

Högermeny

Relaterad information