Tyck till om tyreso.se

Är dina inpasseringar slut?

 

Frågor och svar

 • Behöver du köpa fler inpasseringar kan du kontakta Servicecenter så laddar de på ditt kort med det antal inpasseringar du önskar. Du som har ett företagskort eller bor i enfamiljshus och har eget avfallsabonnemang kan även godkänna att bli debiterad för ett enstaka besök direkt vid bommen.

  När inpasseringarna är slut på kortet kommer det upp ett meddelande i displayen vid bommen som lyder: ANTAL BESÖK SLUT

   
  Visa då kortet igen för accepterande av faktura
  Sätter du då upp kortet mot läsaren igen godkänner du att bli debiterad på nästkommande renhållningsfaktura och bommen öppnas. Varje extra besök debiteras enligt gällande taxa.
  Anledningen till begränsningen är att skapa ett rättvisare system för alla, nu får de som har stora avfallsmängder betala för transport och behandling av sitt avfall istället för att kostnaderna ska belasta alla Tyresöbor.

   

  Kortterminal