Tyck till om tyreso.se

Antalet kostnadsfria besök är begränsade

 

Frågor och svar

 • Antalet besök till kretsloppscentralen är begränsat till 20 stycken per hushåll och till 30 stycken besök per köpt företagsabonnemang och år. Därefter har du möjlighet att köpa till fler besök efter behov, varje extra besök kostar 160 kronor inklusive moms. Det är inte möjligt att spara sina inpasseringar till nästkommande år, nya inpasseringar läggs på korten den 1 januari varje år.

  OBS! Begränsningen av antalet besök innebär att personalen på kretsloppscentralen inte har någon möjlighet att släppa in kunder som saknar inpasseringskort. Kontakta istället Servicecenter.

  Du kan själv kontrollera hur många inpasseringar du har kvar

  Är du osäker på hur många kostnadsfria besök du har kvar på ditt inpasseringskort kan du själv kontrollera det på kortterminalen som sitter på väggen inne i sorteringshallen.

  Tyresö kommun vill givetvis främja både återvinning och återanvändning av material genom att ha en god tillgänglighet till kretsloppscentralen, men kostnaderna måste vara marknadsmässiga för de mest högfrekventa kunderna.

  Inpasseringsstatistiken från kretsloppscentralen har visat att 20 besök per år är tillräckligt för 93% av flerfamiljshusabonnenterna, 87% av enbostadshusabonnenterna samt 67% av företagen som har köpt företagskort. Jämfört med andra kommuner i Sverige är 20 stycken besök per år ett relativt högt antal då genomsnittet ligger på 8 stycken per år.