Tyck till om tyreso.se

Allmänna villkor för kretsloppscentralen

Avfall som lämnas på Kretsloppscentralen tas endast emot från hushåll inom Tyresö kommun samt där särskilt avtal tecknats.

 

 • Avfall som lämnas på anläggningen ska endast komma från hushåll inom Tyresö kommun.
 • Verksamheter som är registrerade i kommunen, eller som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en kostnad förutsatt att företagsabonnemang är tecknat.
 • Antalet besök till Kretsloppscentralen är begränsat till 20 stycken per hushåll och 30 stycken per köpt företagsabonnemang och år. Därefter finns det möjlighet att köpa till fler besök efter behov. Har du mindre mängder avfall, är du välkommen in på kretsloppscentralen till fots, du behöver då inte dra ditt passerkort.
 • Avfallet ska du själv sortera i rätt behållare enligt skyltning eller personalens anvisningar.
 • Avfall får lämnas i mindre mängder, motsvarande vad som ryms i en personbil med släp eller paketbil, max 3,5 ton.  Kylmöbler, max två enheter.
 • Äganderätten till allt avfall som levereras till anläggningen övergår till Tyresö kommun då materialet lämnats i avsedd behållare eller plats.
 • All vistelse i containrar är förbjuden.
 • Barn får inte lämnas utan uppsikt. Målsmän ansvarar för sina barn.
 • Endast kunder och medföljande personer som ska lämna avfall, får vistas på anläggningen.
 • Anvisningar av personalen ska följas.
 • Markerad trafikriktning och uppställningsplatser ska följas.
 • Avlämnat avfall får inte föras ut från anläggningen av annan än kommunens anlitade entreprenörer.
 • Kontakta personalen vid oklarheter.

Tyresö kommun friskriver sig allt ansvar mot abonnenten, medföljande personer samt deras fordon, ifall skada uppstår inom anläggningen som kan drabba abonnenten. Likaså om skada uppstår som vållas av tredje man inom området.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-12-04