Tyck till om tyreso.se

Kretsloppscentralen

På Kretsloppscentralen i Petterboda sorterar du själv ditt avfall i rätt container enligt skyltningen. Har du svårt att hitta rätt, fråga gärna personalen. Tack för att du städar upp efter dig när du lastat av och sorterat ditt avfall.

kretsloppscentralens entréKretsloppscentralen i Petterboda. Illustration: Ulf Swerin

Öppettider på Kretsloppscentralen under jul- och nyårshelgerna

23 december kl 9-14

27 december kl 7-13 samt 16-19

28 december kl 7-13 samt 16-19

29 december kl 7-13

30 december kl 9-14

2 januari kl 7-13 samt 16-19

3 januari kl 7-13 samt 16-19

4 januari kl 7-13 samt 16-19

5 januari kl 7-13

Stängt aftnar och röda dagar

 

 

Kretsloppscentralen i Petterboda

 • Passerkort

  Hushåll och företag som har avfallsabonnemang i Tyresö har tillgång till vår fina kretsloppscentral hela året, för att komma in behöver du ett passerkort. 
  Så här beställer du ett passerkort

 • Hitta hit

  Kretsloppscentralen finns på Strömfallsvägen 73 i Tyresö. 

  Hitta till kretsloppscentralen

 • Antalet kostnadsfria besök är begränsade

  Antalet besök till kretsloppscentralen är begränsat till 20 stycken per hushåll och till 30 stycken besök per köpt företagsabonnemang och år. Därefter har du möjlighet att köpa till fler besök efter behov, varje extra besök kostar 160 kronor inklusive moms. Det är inte möjligt att spara sina inpasseringar till nästkommande år, nya inpasseringar läggs på korten den 1 januari varje år.

  OBS! Begränsningen av antalet besök innebär att personalen på kretsloppscentralen inte har någon möjlighet att släppa in kunder som saknar inpasseringskort. Kontakta istället Servicecenter.

  Du kan själv kontrollera hur många inpasseringar du har kvar

  Är du osäker på hur många kostnadsfria besök du har kvar på ditt inpasseringskort kan du själv kontrollera det på kortterminalen som sitter på väggen inne i sorteringshallen.

  Tyresö kommun vill givetvis främja både återvinning och återanvändning av material genom att ha en god tillgänglighet till kretsloppscentralen, men kostnaderna måste vara marknadsmässiga för de mest högfrekventa kunderna.

  Inpasseringsstatistiken från kretsloppscentralen har visat att 20 besök per år är tillräckligt för 93% av flerfamiljshusabonnenterna, 87% av enbostadshusabonnenterna samt 67% av företagen som har köpt företagskort. Jämfört med andra kommuner i Sverige är 20 stycken besök per år ett relativt högt antal då genomsnittet ligger på 8 stycken per år.

 • Är dina inpasseringar slut?

  Behöver du köpa fler inpasseringar kan du kontakta Servicecenter så laddar de på ditt kort med det antal inpasseringar du önskar. Du som har ett företagskort eller bor i enfamiljshus och har eget avfallsabonnemang kan även godkänna att bli debiterad för ett enstaka besök direkt vid bommen.

  När inpasseringarna är slut på kortet kommer det upp ett meddelande i displayen vid bommen som lyder: ANTAL BESÖK SLUT

   
  Visa då kortet igen för accepterande av faktura
  Sätter du då upp kortet mot läsaren igen godkänner du att bli debiterad på nästkommande renhållningsfaktura och bommen öppnas. Varje extra besök debiteras enligt gällande taxa.
  Anledningen till begränsningen är att skapa ett rättvisare system för alla, nu får de som har stora avfallsmängder betala för transport och behandling av sitt avfall istället för att kostnaderna ska belasta alla Tyresöbor.

   

  Kortterminal

 • Tips - sortera avfallet i förväg

  Tänk på att du kan förbereda sorteringen av avfall redan då du packar in det i bilen. Skriv ut listan med exempel på hur du sorterar och dela upp avfallet i rätt fraktion så sparar du tid vid avlämningen.
  Skriv ut listan på hur du sorterar innan du packar

 • Passerkort för företag

  Verksamheter som är registrerade i kommunen, eller som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en kostnad, förutsatt att företagsabonnemang är tecknat.
  Här kan du beställa ett företagskort
Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Högermeny

Öppettider

Öppettider

Kretsloppscentralens tider helgfria dagar:
(Strömfallsvägen 73)

Måndag
07.00-19.00

Tisdag - torsdag
07.00-13.00 & 16.00-19.00

Fredag
07.00-13.00

Lördag
09.00-15.00

Stängt på röda dagar, helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Sortera rätt med mobilen

Sortera rätt med mobilen

Suez logga 2017_2


Klicka på bilden för att läsa mer