Tyck till om tyreso.se

Kretsloppscentralen

På kretsloppscentralen i Petterboda sorterar du själv ditt avfall i rätt container enligt skyltningen. Har du svårt att hitta rätt plats, fråga gärna personalen. För ett smidigare besök - skriv ut skissen över centralen.

kretsloppscentralens entréKretsloppscentralen i Petterboda. Illustration: Ulf Swerin

Om du ska få tillgång till kretsloppscentralen behöver du ett passerkort.
Har du inget kort kan du beställa det här.

Passerkort

Hitta till kretsloppscentralen

Kretsloppscentralen finns på Strömfallsvägen 73 i Tyresö.
Hitta till kretsloppscentralen

Tips - sortera avfallet i förväg

Tänk på att du kan förbereda sorteringen av avfall redan då du packar in det i bilen. Skriv ut skissen över centralen och dela upp avfallet i rätt fraktion så sparar du tid vid avlämningen.

Tack för att du städar marken efter dig när du lastat av och sorterat ditt avfall.

Fler och fler besöker kretsloppscentralen

Under 2015 tog centralen emot cirka 85 000 besökare och sammanlagt cirka 10 000 ton grovavfall - vi är glada över att så många Tyresöbor bidrar till återvinning och bättre resursutnyttjande av vårt avfall!

Antalet besök är begränsade

Antalet besök till kretsloppscentralen är begränsat till 20 stycken per hushåll och till 30 stycken besök per köpt företagsabonnemang och år. Därefter har du möjlighet att köpa till fler besök efter behov, varje extra besök kostar 150 kronor inklusive moms. Det är inte möjligt att spara sina inpasseringar till nästkommande år, nya inpasseringar läggs på korten den 1 januari varje år.

Är dina inpasseringar slut?

Behöver du köpa fler inpasseringar kan du kontakta Servicecenter så laddar de på ditt kort med det antal inpasseringar du önskar. Du som har ett företagskort eller bor i enfamiljshus och har eget avfallsabonnemang kan även godkänna att bli debiterad för ett enstaka besök direkt vid bommen. När inpasseringarna är slut på kortet kommer det upp ett meddelande i displayen vid bommen som lyder:

ANTAL BESÖK SLUT
Visa kortet igen för accepterande av faktura
Sätter du då upp kortet mot läsaren igen godkänner du att bli debiterad på nästkommande renhållningsfaktura och bommen öppnas. Varje extra besök kostar 150 kronor inklusive moms.
Anledningen till begränsningen är att skapa ett rättvisare system för alla, nu får de som har stora avfallsmängder betala för transport och behandling av sitt avfall istället för att kostnaderna ska belasta alla Tyresöbor.

OBS! Begränsningen av antalet besök innebär att personalen på kretsloppscentralen inte har någon möjlighet att släppa in kunder som saknar inpasseringskort. Kontakta istället Servicecenter.

Du kan själv kontrollera hur många inpasseringar du har kvar

Är du osäker på hur många kostnadsfria besök du har kvar på ditt inpasseringskort kan du själv kontrollera det på kortterminalen som sitter på väggen inne i sorteringshallen.

Kortterminal

Tyresö kommun vill givetvis främja både återvinning och återanvändning av material genom att ha en god tillgänglighet till kretsloppscentralen, men kostnaderna måste vara marknadsmässiga för de mest högfrekventa kunderna.

Inpasseringsstatistiken från kretsloppscentralen har visat att 20 besök per år är tillräckligt för 93% av flerfamiljshusabonnenterna, 87% av enbostadshusabonnenterna samt 67% av företagen som har köpt företagskort. Jämfört med andra kommuner i Sverige är 20 stycken besök per år ett relativt högt antal då genomsnittet ligger på 8 stycken per år.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-10-14

Högermeny

Öppettider

Öppettider

Kretsloppscentralens öppettider helgfria dagar:
(Finns på Strömfallsvägen 73)

Måndag
07.00-19.00

Tisdag - torsdag
07.00-13.00 & 16.00-19.00

Fredag
07.00-13.00

Lördag
09.00-15.00

Söndag 
Söndagsöppet  3 april - 29 maj (ej 1/5) samt 
25 september - 16 oktober.
09.00-14.00 

Övriga söndagar stängt

Stängt på övriga röda dagar, helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Sortera rätt med mobilen

Sortera rätt med mobilen

Suez logga
Klicka på bilden för att läsa mer

Myter om återvinnig

Myter om återvinnig

Är du en av dem som fortfarande tror att färgat och ofärgat glas blandas i bilen när det samlas in? Här kan du läsa hur några seglivade myter om återvinning bemöts med fakta.