Tyck till om tyreso.se

Drift och skötsel av återvinningsstationerna

Producentansvar började införas redan 1994. Det är den del av avfallshanteringen som kommunen inte ansvarar för och innebär att tillverkarna har ansvar för sina produkter även när de är uttjänta och har blivit avfall.

Fti AB

 

Drift och skötsel av återvinningsstationerna

Förpacknings- och tidningsinsamlingen har det övergripande ansvaret för driften av återvinningsstationerna i Tyresö. Ring FTI kundtjänst 0200- 88 03 11 eller anmäl synpunkter och klagomål digitalt här.

Information om tömning och städning

Nu kan du  även hitta datum och tid för när tömning och städning sker på din återvinningsstation. 
Se när din ÅVS töms och städas

Återvinning av förpackningar
Förpacknings- och tidningsinsamlingen har kommit till på uppdrag av riksdag och regering. Uppdraget gavs i första hand till alla företag inom svenskt näringsliv som tillverkar eller distribuerar någon form av förpackningar. Det betyder att många stora och för Sverige viktiga företag är en del av förpackningsinsamlingen. De står för återvinningsanläggningar och annat som behövs för att kretsloppet ska bli verklighet.
Få svar på vanliga frågor och svar  

Dra ditt strå till stacken
Samtidigt gick uppdraget till den kanske viktigaste delen av förpackningsinsamlingen — dig själv. I sista hand är det ju du som avgör hur mycket som kan återvinnas. Allt du behöver göra för att dra ditt strå till stacken är att ändra lite i dina hushållsrutiner. Satsa på att köpa miljövänliga produkter som kan ingå i kretsloppet!


De har insamlingsansvaret för:

  • Plastförpackningar (både hård- och mjukplast)
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar och kartong
  • Glas
  • Tidningar

Producentansvar
Producentansvar gäller för olika förpackningar i metall, papp, glas, plast samt för returpapper och tidningar. Även för el- och elektronikavfall och bildäck gäller producentansvar. Producenterna ska se till att de utsorterade materialen samlas in och tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Återvinningsstationer är uppsatta runt om i kommunen. Du hittar alla återvinningsstationer i kommunen via webbkartan.

Textilier, skor, kläder, möbler och andra prylar
Saker som fortfarande är användbara kan du lämna till ideella organisationer, loppmarknader eller secondhandbutiker. Behållare för begagnade kläder finns också uppställda på återvinningsstationerna runt om i kommunen. Läs mer under relaterad information.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-12