Tyck till om tyreso.se

Avfallsinformation Ugglevägen

Här kommer aktuell information om avfalls- och slamtömning finnas tillgänglig under arbetena på Ugglevägen.

Aktuell information


Finborgsvägen
Delar av Finborgsvägen kan för närvarande inte trafikeras av avfallsbilen. Kärlen töms därför inte vid tomtgräns, utan kan istället ställas fram till närmsta korsning för att bli tömda. 

Nytorpsvägen/Nötskrikevägen
Delar av Nytorpsvägen och Nötskrikevägen kan inte trafikeras av avfallsbilen. Hushållen hänvisas till en gemensam container för hushållsavfall samt gemensamma kärl för matavfall vid parkeringen vid Rödhakevägen.

I övrigt förekommer inga kända avvikelser.

Avfallsbilarna får ej backa

Vägarbetena runt Ugglevägen är i full gång. Tidvis kommer det vara svårt att komma fram längs vägarna, och genomfart är inte alltid tillåten för fordon. Detta innebär förändringar i avfallshämtningen. Enligt Arbetsmiljöverket är det, på grund av olycksrisk, inte tillåtet för avfalls- och slambilarna att backa längre sträckor. Backning får endast ske i samband med att bilen vänds. Detta innebär att avfallsbilarna inte kan trafikera vägarna om genomfart är förbjuden, vilket gör att avfallskärlen inte kan tömmas vid tomtgräns. I dessa fall ställs gemensamma kärl ut och berörda hushåll blir kontaktade via post. 

Berörda vägar

De vägar som kommer att påverkas av arbetena är Ugglevägen och delar av Finborgsvägen, Nötskrikevägen, Lövsångarvägen, Kornknarrsvägen och Nytorpsvägen.


Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-03-15