Tyck till om tyreso.se

Avfallsinformation Brakmarsvägen

Här kommer aktuell information om avfalls- och slamtömning finnas tillgänglig under arbetena i Solberga och Raksta.

Aktuell information om avfalls- och slamhämtning

Inga kända avvikelser.

Avfallsbilarna får inte backa

Vägarbetena i Solberga är i full gång. Tidvis kommer det vara svårt att komma fram längs vägarna, och genomfart är inte alltid tillåten för fordon. Detta innebär förändringar i avfallshämtningen. Enligt Arbetsmiljöverket är det, på grund av olycksrisk, inte tillåtet för avfalls- och slambilarna att backa längre sträckor. Backning får endast ske i samband med att bilen vänds. Detta innebär att avfallsbilarna inte kan trafikera vägarna om genomfart är förbjuden, vilket gör att avfallskärlen inte kan tömmas vid tomtgräns. I dessa fall ställs gemensamma kärl ut och berörda hushåll blir kontaktade via post. 

Berörda vägar

Det är Brakmarsvägen från Kyrkvägen till Bergholmsvägen, Brinkvägen, alla vägar i Solberga, Rakstavägen från kiosken till Ormvägen samt Ullbergsvägen nr 1-3 som tidvis kan få gemensamma uppställningsplatser. 

Observera att förskjutningar från ordinarie hämtdag kan ske även i Raksta, Bergholm och Vissvass på grund av framkomlighetsskäl.


Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-06-16