Tyck till om tyreso.se

Avfallsinformation Brakmarsvägen

Här kommer aktuell information om avfalls- och slamtömning finnas tillgänglig under arbetena i Solberga och Raksta.

Aktuell information om avfalls- och slamhämtning

Nunnestigen
Hushållen på Nunnestigen kan för tillfället inte få sina kärl tömda vid tomtgräns. Behöver du tömma ditt kärl under tiden som vägarbetet pågår kan du ställa fram kärlet vid korsningen Nunnestigen/Solbergavägen inför tömningsdagen. 

Tänk på att märka upp ditt kärl så att du är säker på att få med dig rätt kärl tillbaka efter tömning, eller när vägarbetet är färdigt. 

I övrigt förekommer inga kända avvikelser.

Avfallsbilarna får inte backa

Vägarbetena i Solberga är i full gång. Tidvis kommer det vara svårt att komma fram längs vägarna, och genomfart är inte alltid tillåten för fordon. Detta innebär förändringar i avfallshämtningen. Enligt Arbetsmiljöverket är det, på grund av olycksrisk, inte tillåtet för avfalls- och slambilarna att backa längre sträckor. Backning får endast ske i samband med att bilen vänds. Detta innebär att avfallsbilarna inte kan trafikera vägarna om genomfart är förbjuden, vilket gör att avfallskärlen inte kan tömmas vid tomtgräns. I dessa fall ställs gemensamma kärl ut och berörda hushåll blir kontaktade via post. 

Berörda vägar

Det är Brakmarsvägen från Kyrkvägen till Bergholmsvägen, Brinkvägen, alla vägar i Solberga, Rakstavägen från kiosken till Ormvägen samt Ullbergsvägen nr 1-3 som tidvis kan få gemensamma uppställningsplatser. 

Observera att förskjutningar från ordinarie hämtdag kan ske även i Raksta, Bergholm och Vissvass på grund av framkomlighetsskäl.


Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-03-15