Tyck till om tyreso.se

Avfallsinformation Brakmarsvägen

Här kommer aktuell information om avfalls- och slamtömning finnas tillgänglig under arbetena i Solberga och Raksta.

Aktuell information om avfalls- och slamhämtning

Vallstigen

Gemensamma kärl för hushållsavfall och matavfall ställs ut intill korsningen Vallvägen/Vallstigen. De gemensamma kärlen är till för hushållen på Vallstigen. Hushållen längs Vallvägen får sina egna kärl tömda vid tomtgräns. 

Solbergavägen
Gemensamma kärl för hushållshållsavfall och matavfall ställs ut vid den östra korsningen Solbergavägen/Solbergalänken. De gemensamma kärlen är till för hushållen längs Solbergavägen 29-36. Övriga hushåll längs Solbergavägen får sina egna kärl tömda vid tomtgräns.

I övrigt förekommer inga kända avvikelser.

Avfallsbilarna får inte backa

Vägarbetena i Solberga är i full gång. Tidvis kommer det vara svårt att komma fram längs vägarna, och genomfart är inte alltid tillåten för fordon. Detta innebär förändringar i avfallshämtningen. Enligt Arbetsmiljöverket är det, på grund av olycksrisk, inte tillåtet för avfalls- och slambilarna att backa längre sträckor. Backning får endast ske i samband med att bilen vänds. Detta innebär att avfallsbilarna inte kan trafikera vägarna om genomfart är förbjuden, vilket gör att avfallskärlen inte kan tömmas vid tomtgräns. I dessa fall ställs gemensamma kärl ut och berörda hushåll blir kontaktade via post. 

Berörda vägar

Det är Brakmarsvägen från Kyrkvägen till Bergholmsvägen, Brinkvägen, alla vägar i Solberga, Rakstavägen från kiosken till Ormvägen samt Ullbergsvägen nr 1-3 som tidvis kan få gemensamma uppställningsplatser. 

Observera att förskjutningar från ordinarie hämtdag kan ske även i Raksta, Bergholm och Vissvass på grund av framkomlighetsskäl.


Publicerad av: Suzette Westling

Senast uppdaterad: 2016-06-15