Tyck till om tyreso.se

Avfallshämtning och slamtömning i Östra Tyresö

Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp vid Brakmarsvägen påverkar även avfallshämtningen och slamtömningen i området. Även under arbetet med Ugglevägen kommer avfallshämtningen att påverkas.

VA-arbete

Tidvis blir det svårt för avfallsbilarna och slambilarna att komma fram i de områden där arbetena pågår. Detta innebär att avfallsbilen inte alltid kommer kunna tömma kärlen vid din fastighetsgräns. Då blir det aktuellt att lämna avfall på en gemensam plats istället för i era vanliga avfallskärl, under tiden som arbetet pågår. Både matavfall och hushållsavfall kommer att kunna lämnas på uppställningsplatserna.

Tömning av slamanläggningar kommer att behöva ske inför att arbete på respektive väg påbörjas. Observera att det kan ske förskjutningar från ordinarie hämtdag, av framkomlighetsskäl.


Aktuellt om avfalls- och slamtömning

Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-07-31