Tyck till om tyreso.se

Kompostering

Ungefär 30 procent av ditt hushållsavfall är komposterbart. Med en kompost kan du därför minska mängden hushållsavfall. Sedan 2012 har vi successivt infört insamling av matavfall för biogasproduktion, men möjligheten att kompostera kvarstår.

Anmälan av varmkompost
När du vill kompostera hushållsavfall anmäler du ditt innehav av varmkompost till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. De kan också ge råd om godkänd varmkompost. Ange fabrikat på komposten. Vid ansökan tar de ut en ansökningsavgift.
Ansökningsblankett 


Nyttan med kompostering
Om du komposterar dina matrester minskar volymen hushållsavfall med ca 30 procent. För köksavfall behövs alltid en sluten, råttsäker behållare. I en isolerad behållare (varmkompost) sker nedbrytning året runt.
Information om kompostering

Om du byter bostad:

  • Tänk på att kompostrabatten är personlig för dig och för den plats där komposten står. Observera att kompostrabatten upphör när ditt område får möjlighet att ansluta sig till matavfallsinsamlingen.
  • Ska du flytta och ta med dig din kompost till nya adressen ska du anmäla det till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund.

Att kompostera är naturens eget sätt att ta hand om avfallet.
Komposten är en värld för sig. Den innehåller organismer i ofattbar mängd, som sönderdelar och omsätter organiskt material till ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Till slutprodukterna hör också koldioxid, som behövs för växternas fotosyntes och därmed för allt liv på jorden.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Högermeny

Kontakt

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Postadress:
136 81 Haninge

Besöksadress:
Najadenhuset i Haninge
Rudsjöterrassen 5, pl 7

Hemsida:
www.smohf.se
Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling