Tyck till om tyreso.se

Elda mindre mängder

 

Frågor och svar

 • Elda mindre mängder grenar och ris om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – och endast om din eld inte stör någon eller medför brandrisk. Övrig tid råder eldningsförbud – utan speciellt tillstånd.

   Tänk på att:

  • Endast elda ris, kvistar och grenar, samt torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
  • Inte elda löv, gräs eller annat som orsakar stora mängder rök.
  • Släckningsutrustning ska finnas till hands.
  • Vid torrt eller blåsigt väder får du inte elda.
  • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.
  • För astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan.
  • Upplysningar om brandrisken får du på telefonsvarare 08-721 23 26, Stockholms län är brandriskområde 18. Är brandriskprognosen 4 eller 5 får du inte elda alls.
  • Eldning i större omfattning ska anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund 08-721 22 00. 
   Anmäl Valborgsmässoeld

  Eldningstider:

  • vecka 15 (samt helgen före) och 16
  • valborgsmässoafton
  • vecka 41 (samt helgen före) och 42.

  Enligt hälsoskyddsföreskrifterna (paragraf 7, 2011-06-08) är dessa veckor bestämda eldningsveckor i Tyresö och ändras inte även efter en lång vinter där snö ligger kvar sent på våren.

  BRANDRISK Ute är en app som hjälper dig att ha koll på aktuell brandrisk i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.