Tyck till om tyreso.se

Trädgårdsavfall

Har du en trädgård eller grön innergård så har du också trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Trädgårdsavfall får inte läggas i kärlet för hushållsavfall. Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att kompostera det.

TrädgårdTrädgårdsintresset är stort i Tyresö. Foto: Stig Karlsson

Kompostera

Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall. Du får kompostera på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Trädgårdskärl

Du kan abonnera på ett större kärl för trädgårdsavfall som vi tömmer jämna fredagar efter beställning från dig tidigast en vecka innan och senast onsdagen före, klockan 12. Du kan beställa tömning av ditt trädgårdsavfallskärl från mitten av april och du kan sedan beställa tömning fram till sista oktober. Med trädgårdsavfall menar vi ris, grenar, löv, gräsklipp, mossa och liknande, inte fallfrukt vilket gör kärlen för tunga.

Beställ hämtning
Du betalar för varje tömning av ditt kärl. Beställ via e-tjänster som du hittar på denna sida.

Lämna på kretsloppscentralen

Trädgårdsavfall kan du lämna på kretsloppscentralen i Petterboda. Insamlat ris flisas och blir därefter bränsle i fjärrvärmeverk, insamlat trädgårdsavfall komposteras och blir näringsrik jord. Extraöppet vissa söndagar vår och höst, se info på sidan (klicka på modulen).

Elda mindre mängder

Du får elda mindre mängder grenar och ris om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – och endast om din eld inte stör någon eller medför brandrisk. Övrig tid råder eldningsförbud – utan speciellt tillstånd.

 Du får elda under;

 • vecka 15 (samt helgen före) och 16
 • valborgsmässoafton
 • vecka 41 (samt helgen före) och 42.

Enligt hälsoskyddsföreskrifterna (paragraf 7) antagna 2011-06-08 är dessa veckor bestämda eldningsveckor i Tyresö och ändras inte även efter en lång vinter där snö ligger kvar sent på våren.

Grilla?
Om eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser i naturen. På egen tomt får man grilla med vanlig ”hushållsgrill” även under eldningsförbud. 

Om du ska elda, för allas trivsel och säkerhet, tänk på detta:

 • Du får endast elda ris, kvistar och grenar, samt torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
 • Du får inte elda löv, gräs eller annat avfall som orsakar stora mängder rök.
 • Släckningsutrustning ska finnas till hands.
 • Vid torrt eller blåsigt väder får du inte elda.
 • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.
 • För astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan.
 • När det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att elda.
 • Upplysningar om brandrisken får du på telefonsvarare 08-721 23 26
 • Stockholms län är brandriskområde 18
 • Om brandriskprognosen är 4 eller 5 är det inte tillåtet att elda överhuvudtaget
 • Eldning i större omfattning, till exempel valborgsmässoeldar, ska anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund 08-721 22 00, se länk under relaterad information.

Alla måste ta hand om sitt eget trädgårdsavfall
På våren dyker det upp många privata "komposthögar" runt om i vår kommun. När du har rensat i din trädgård får du inte dumpa trädgårdsavfallet på kommunens mark. Vi jobbar för att ha en snygg och trevlig utemiljö för alla våra medborgare, och denna otillåtna dumpning förfular tyvärr naturen i vår kommun. Detta verkar bli mer och mer vanligt, så nu hoppas vi att alla hjälps åt så att vår allmänna natur förblir fin och utan privat skräp. Detta gäller förstås även julgranar etc.

Stubbar, stammar och stockar
Stubbar ska du lämna på SRV återvinningsstation Sofielund, Gladö Kvarn i Huddinge.

Läs mer på srv-atervinning.se


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-10-25