Tyck till om tyreso.se

Trädgårdsavfall

Har du en trädgård eller grön innergård så har du också trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta kan du kompostera, lämna på kretsloppscentralen eller så kan du abonnera på ett större kärl med tömning.

Sommaräng med blommor

Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall om du har möjlighet till det. Du får kompostera på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.Trädgårdsavfall kan du även lämna på kretsloppscentralen i Petterboda. Insamlat ris flisas och blir därefter bränsle i fjärrvärmeverk, insamlat trädgårdsavfall komposteras och blir näringsrik jord.

 

Information om trädgårdsavfall

 • Klipp till i trädgården

  Din grönska kan vara en trafikfara! Det är grönt och skönt i Tyresö. Men det finns en baksida med grönskan – den skymmer lätt sikten i trafiken. Om en olycka inträffar kan du ställas till svars.
  Som tomtägare har du skyldighet att hålla sikten fri 

 • Abonnemang och kostnader för trädgårdskärl

  Du kan abonnera på ett större kärl för trädgårdsavfall. Kärlet ingår i abonnemanget och du betalar endast för tömning. Tömning sker fredagar jämn vecka efter beställning från dig senast onsdagen före klockan 12.00. Vi tömmer ditt kärl mellan april och oktober. Med trädgårdsavfall menar vi ris, grenar, löv, gräsklipp, mossa och liknande, inte fallfrukt vilket gör kärlen för tunga.

  Vid periodens slut kan du ställa undan kärlet och sen ställa fram det igen i april nästa år. Vill du avsluta abonnemanget, kontakta Servicecenter så hämtar vi kärlet och avslutar ditt abonnemang. Kontaktuppgifter till Servicecenter hittar du på denna sida. Se till att kärlet är tömt innan vi hämtar tillbaka det.

  Beställ tömning

  Du beställer via e-tjänster och betalar för varje tömning av ditt kärl. Tömning och behandling av trädgårdsavfallet faktureras enligt gällande taxa på din renhållningsfaktura. Länk till taxan hittar du i informationsrutan på denna sida.

 • Elda mindre mängder

  Elda mindre mängder grenar och ris om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – och endast om din eld inte stör någon eller medför brandrisk. Övrig tid råder eldningsförbud – utan speciellt tillstånd.

   Tänk på att:

  • Endast elda ris, kvistar och grenar, samt torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
  • Inte elda löv, gräs eller annat som orsakar stora mängder rök.
  • Släckningsutrustning ska finnas till hands.
  • Vid torrt eller blåsigt väder får du inte elda.
  • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.
  • För astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan.
  • Upplysningar om brandrisken får du på telefonsvarare 08-721 23 26, Stockholms län är brandriskområde 18. Är brandriskprognosen 4 eller 5 får du inte elda alls.
  • Eldning i större omfattning, exempelvis valborgsmässoeld, ska anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund 08-721 22 00, se länk under relaterad information.

  Eldningstider:

  • vecka 15 (samt helgen före) och 16
  • valborgsmässoafton
  • vecka 41 (samt helgen före) och 42.

  Enligt hälsoskyddsföreskrifterna (paragraf 7, 2011-06-08) är dessa veckor bestämda eldningsveckor i Tyresö och ändras inte även efter en lång vinter där snö ligger kvar sent på våren.

  BRANDRISK Ute är en app som hjälper dig att ha koll på aktuell brandrisk i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.

 • Alla måste ta hand om sitt eget trädgårdsavfall

  På våren dyker det upp många privata "komposthögar" runt om i vår kommun. När du har rensat i din trädgård får du inte dumpa trädgårdsavfallet på kommunens mark. Vi jobbar för att ha en snygg och trevlig utemiljö för alla våra medborgare, och denna otillåtna dumpning förfular tyvärr naturen i vår kommun. Detta verkar bli mer och mer vanligt, så nu hoppas vi att alla hjälps åt så att vår allmänna natur förblir fin och utan privat skräp. Detta gäller förstås även julgranar etcetera.

  Stubbar, stammar och stockar
  Stubbar ska du lämna på SRV återvinningsstation Sofielund, Gladö Kvarn i Huddinge.
  Läs mer på srv-atervinning.se

 


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-11-25