Tyck till om tyreso.se

Olika sugtömningsstationer

Antalet tömningsstationer kommer att öka med hjälp av LOVA-bidraget (Lokala vattenvårdsprojekt) som är ett statligt stöd som kommuner och organisationer kan söka för åtgärder som minskar övergödningen av havet.

Om sugtömningsstationer
Sugtömningsstationer är bara anpassade för att ta emot toalettavfall och inte slagvatten eller oljeblandat vatten. Oljehaltigt avfall räknas som farligt avfall och ska lämnas till miljöstation.

Endast lättupplöst toalettpapper
Släng inte bindor, tamponger eller blöjor i septiktanken eftersom det kommer orsaka stopp, antingen i ditt toalettsystem eller i mottagningsstationen. Även toalettpappersanvändningen bör begränsas eller välj ett speciellt lättupplöst papper. Testa genom att låta en bit papper ligga i blöt över natten och se hur mycket det har lösts upp.

BåtlatrinSymbolen för sugtömningsstationer
Sugtömningsstationen är ordentligt utmärkt med instruktioner hur du genomför tömningen. Den internationella symbolen för sugtömningsstationer visar dig rätt. Sugtömning ska enligt lag vara gratis, men en extra avgift kan komma på båt- eller gästplatsavgiften. 

 
Det finns tre olika typer av sugtömningsstationer: stationära, transportabla och flytande.

BåtlatrinStationära kan vara kopplade till det kommunala avloppsnätet eller till en uppsamlingstank. Stationen installeras på bryggan eller liknande på båtklubben eller gästbryggan.

  

  

  

  

 

 

BåtlatrinTransportabla är mindre ”kärror” på hjul som kan dras till båten. Tankens kapacitet räcker endast till en eller ett fåtal septiktankars innehåll. Efter tömning av båten måste tanken tömmas i en avloppstank.

 

 
Karta över båtlatrinerFlytande är en flytande tank som kan placeras i farleder eller vikar. Ofta kan två båtar förtöja och tömma vid stationen samtidigt.

 

 

 

Text: Helene Bjurling


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-11-17