Tyck till om tyreso.se

Portabel eller fast tank?

2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Ett liknande förbud finns i Finland sedan 2005. Detta får konsekvenser för båtägarna som måste se till att deras septiktank går att tömma i land.

Toalettlösningar till fritidsbåtar
Din septiktank (hålltanken) bör ha en volym om minst 40 liter. Då kan en familj vara ute några dagar innan tanken är full och behöver tömmas. Tillsammans med en vakuumtoalett kan antalet tömningar minskas.   

Kemiska och biologiska processer som sker i tanken

 • Bakterier producerar gaser som svavelväte i syrefattiga miljöer, vilka kan ge luktproblem. Detta kan förhindras genom att ha god luftning av tanken och genom att ha ett luftfilter.
 • Byt luftfiltret en gång per år för bästa luktreducering.
 • Undvik att använda kemikalier för att ta bort lukten, de stör tömningssystemen.
 • Fosfor kan bilda beläggningar som är svåra att få bort på insidan av tanken och i slangar.
 • Urin är dessutom frätande vid lagring så kolla tankens hållbarhet efter ca 10-15 år.
 •  

  Portabel toalett eller fast septiktank?
  Vanliga toalettlösningar är portabel toalett eller fast septiktank som antingen töms till sjöss eller har däcksbeslag för sugtömning. Vissa portabla toaletter sugtöms och då oftast i hamnarnas utslagsvask.

  Portabel tank
  En portabel tank är en bra och ekonomisk lösning för små fritidsbåtar som inte har utrymme, eller om kostnaden för ombyggnation blir omotiverat stor. Tanken rymmer ca 10-25 liter. Genom att tömma ofta och göra rent tanken kan luktproblem förebyggas. Undvik att använda sanitetsvätskor. Töm tanken i hamnens utslagsvask, inte i utedass eller komposterbart dass, eftersom dessa saknar kapacitet för båtlatrin.

  Bygga om båten?
  Fritidsbåtar som idag saknar ett däckbeslag för sugtömning av latrintanken kan bygga om sitt toalettsystem. Ombyggnaden ska i så fall ha en däckanslutning som följer den internationella standarden ”ISO 8099:2 000, system för uppsamling av toalettavfall”. För att toalettsystemet ska klara det undertryck som skapas vid sugtömningen bör luftledningen ha tillräcklig diameter. För tankar av vanlig storlek krävs en luftningsledning med innerdiametern 19 millimeter. Flexibla tankar och tankar med luftningsventil kräver 16 millimeter. Om luftningsledningen inte är tillräcklig riskerar latrintanken att tryckas ihop av undertrycket som sugtömningen skapar. Båtar tillverkade efter 2006 ska ha ett sugtömningsbart system med ovan nämnda ISO-standard.

  Tips!
  Ett billigare alternativ till ombyggnation av din båt är att köpa en portabel toalett.

  Text: Helene Bjurling


  Publicerad av: Ulrika Johansson

  Senast uppdaterad: 2017-11-17