Tyck till om tyreso.se

Varför ska latrinavfallet tas emot i land?

 

Frågor och svar

  • Det finns både hälso- och miljömässiga skäl till att inte tömma obehandlat toalettavfall i våra vatten. Alla minns väl de kraftiga algblomningarna som drabbade våra kuster för några år sedan. Latrin innehåller näringsämnen som kväve och fosfor, vilka göder havet, samt bakterier och virus, som kan orsaka sjukdomar.