Tyck till om tyreso.se

Varför ska latrinavfallet tas emot i land?

 

Frågor och svar

  • Det finns både hälso- och miljömässiga skäl till att inte tömma obehandlat toalettavfall till våra vatten. Alla minns väl de senaste årens kraftiga algblomningar som mindre trevliga inslag i kustvistelsen. Latrin innehåller näringsämnen som kväve och fosfor, vilka göder havet, samt bakterier och virus, som kan orsaka sjukdomar.