Tyck till om tyreso.se

"Syns det inte finns det inte"

 

Frågor och svar

  • Att använda havet som en dumpningsplats har genom alla tider varit en vanlig företeelse – "syns det inte finns det inte". Men det som inte syns behöver inte vara mindre skadligt. Toalettavfall i havet kan ge upphov till hygieniska- och miljömässiga problem, som försämrad badvattenkvalité, risk för smittspridning, övergödning och ökad algblomning.

    Urin - övergödning - algblomning
    Det är främst urin som innehåller de näringsämnen som göder havet. Den urin som en person alstrar på ett dygn beräknas ge näring till cirka ett kilo alger.