Tyck till om tyreso.se

Känslig innerskärgård och kustnära områden

 

Frågor och svar

  • Större delen av latrinutsläppen från fritidsbåtar sker under den varma perioden på året som sammanfaller med algernas tillväxtperiod. Ett kilo fosforutsläpp från fritidsbåtar anses därför vara mer skadligt än ett "genomsnittligt" kilo utsläpp av fosfor i Östersjön. Innerskärgården och kustnära områden är de mest känsliga miljöerna och det är där de flesta fritidsbåtarna rör sig. Negativa lokala effekter uppträder därför just när och där vi vill bada och njuta av havet.