Tyck till om tyreso.se

Känslig innerskärgård och kustnära områden

 

Frågor och svar

  • Större delen av latrinutsläppen från fritidsbåtar sker under den varma perioden på året som sammanfaller med algernas tillväxtperiod. Ett kilo fosforutsläpp från fritidsbåtar anses därför mer skadligt än ett "genomsnittligt" kilo utsläpp av fosfor i Östersjön. Innerskärgården och kustnära områden är de mest känsliga miljöerna och det är där som de flesta fritidsbåtar rör sig. Negativa lokala effekter uppträder därför just när vi vill bada och njuta av havet.