Tyck till om tyreso.se

Toalettavfall från fritidsbåtar

Det är förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i havet. Det finns tre tömningsstationer för båttoaletter i Tyresö. Vid Notholmens gästbrygga och Trinntorps/Tyresö brygga samt en flytande tömningsstation i Vissvassfjärden.

 Båttoalett

Syrebristen på Östersjöns bottnar är större än någonsin, enligt siffror från SMHI. Under 2000-talet har utbredningen av döda bottnar ökat från 5 till 15 procent. På Båtmiljö.se får du reda på vad du kan göra för att hjälpa våra vatten. Läs till exempel om miljövänliga och billiga alternativ till bottenmålning, hur de har fungerat för andra båtägare.

 

Information om toalettavfall från fritidsbåtar

 • Var kan jag tömma min båttoalett i Tyresö?

  Det finns fast installerade tömningsstationer vid Trinntorps/Tyresö brygga vid Erstaviken och vid Notholmens gästbrygga samt en flytande i Vissvassfjärden vid Dyviksudd. Vid dessa tömningsstationer kan du tömma båtar som har tömningsventiler med konkoppling som passar för vacuumsugning. 
  Här tömmer du din båttoalett 

  Sök båtbottentvätt i Stockholms län

 • "Syns det inte finns det inte"

  Att använda havet som en dumpningsplats har genom alla tider varit en vanlig företeelse – "syns det inte finns det inte". Men det som inte syns behöver inte vara mindre skadligt. Toalettavfall i havet kan ge upphov till hygieniska- och miljömässiga problem, som försämrad badvattenkvalité, risk för smittspridning, övergödning och ökad algblomning.

  Urin - övergödning - algblomning
  Det är främst urin som innehåller de näringsämnen som göder havet. Den urin som en person alstrar på ett dygn beräknas ge näring till cirka ett kilo alger.

 • Regeringsförslag om förbud

  Sedan april 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i havet. Förbudet får konsekvenser för båtägarna som måste se till att deras septiktank går att tömma i land. Har båten ingen tank måste sådan installeras eller så kan en portabel tank införskaffas.

 • Varför ska latrinavfallet tas emot i land?

  Det finns både hälso- och miljömässiga skäl till att inte tömma obehandlat toalettavfall i våra vatten. Alla minns väl de kraftiga algblomningarna som drabbade våra kuster för några år sedan. Latrin innehåller näringsämnen som kväve och fosfor, vilka göder havet, samt bakterier och virus, som kan orsaka sjukdomar. 

 • Känslig innerskärgård och kustnära områden

  Större delen av latrinutsläppen från fritidsbåtar sker under den varma perioden på året som sammanfaller med algernas tillväxtperiod. Ett kilo fosforutsläpp från fritidsbåtar anses därför vara mer skadligt än ett "genomsnittligt" kilo utsläpp av fosfor i Östersjön. Innerskärgården och kustnära områden är de mest känsliga miljöerna och det är där de flesta fritidsbåtarna rör sig. Negativa lokala effekter uppträder därför just när och där vi vill bada och njuta av havet.

 • Portabel eller fast tank?

  2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Ett liknande förbud finns i Finland sedan 2005. Detta får konsekvenser för båtägarna som måste se till att deras septiktank går att tömma i land. 
  Läs om olika alternativ

 • Olika sugtömningsstationer

  Antalet tömningsstationer kommer att öka med hjälp av LOVA-bidraget (Lokala vattenvårdsprojekt) som är ett statligt stöd som kommuner och organisationer kan söka för åtgärder som minskar övergödningen av havet.
  Läs om olika stationer Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-11-17