Tyck till om tyreso.se

Toalettavfall från fritidsbåtar

Det finns tre tömningsstationer för båttoaletter i Tyresö. Fasta stationer finns vid Notholmens gästbrygga och vid Trinntorps/Tyresö brygga vid Erstaviken. Det finns även en flytande tömningsstation i Vissvassfjärden.

 Båttoalett

Regeringsförslag om förbud
Sedan april 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i havet. Förbudet får konsekvenser för båtägarna som måste se till att deras septiktank går att tömma i land. Har båten ingen tank måste sådan installeras eller så kan en portabel tank införskaffas. 

 Var kan jag tömma min båttoalett i Tyresö?
Det finns fast installerad tömningsstation vid Trinntorps/Tyresö brygga vid Erstaviken, en flytande i Vissvassfjärden vid Dyviksudd samt ännu en till fast installerad vid Notholmens gästbrygga. Vid dessa tömningsstationer kan du tömma båtar som har tömningsventiler med konkoppling som passar för vacuumsugning. Se karta under relaterad information under "tömningsstationer". 

"Syns det inte finns det inte"
Att använda havet som en dumpningsplats har genom alla tider varit en vanlig företeelse – ”syns det inte finns det inte”. Men det som inte syns behöver inte vara mindre skadligt. Toalettavfall i havet kan ge upphov till hygieniska- och miljömässiga problem, som försämrad badvattenkvalité, risk för smittspridning, övergödning och ökad algblomning. 

Varför ska latrinavfallet tas emot i land?
Det finns både hälso- och miljömässiga skäl till att inte tömma obehandlat toalettavfall till våra vatten. Alla minns väl de senaste årens kraftiga algblomningar som mindre trevliga inslag i kustvistelsen. Latrin innehåller näringsämnen som kväve och fosfor, vilka göder havet, samt bakterier och virus, som kan orsaka sjukdomar.

Urin - övergödning - algblomning
Det är främst urin som innehåller de näringsämnen som göder havet. Den urin som en person alstrar på ett dygn beräknas ge näring till ett kilo alger.

Känslig innerskärgård och kustnära områden
Större delen av latrinutsläppen från fritidsbåtar sker under den varma perioden på året som sammanfaller med algernas tillväxtperiod. Ett kilo fosforutsläpp från fritidsbåtar anses därför mer skadligt än ett ”genomsnittligt” kilo utsläpp av fosfor i Östersjön. Innerskärgården och kustnära områden är de mest känsliga miljöerna och det är där som de flesta fritidsbåtar rör sig. Negativa lokala effekter uppträder därför just när vi vill bada och njuta av havet.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-06-22