Tyck till om tyreso.se

Prisexempel

I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.

Tömning inom sex (6) arbetsdagar (Beställd tömning)
Beställ under ordinarie arbetstid eller under e-tjänster. Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
Kostnadsexempel: Slamtömning 3m³: 1 047 kronor (591 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).


Tömning senast tolv (12) arbetstimmar efter beställning
(Akuttömning)
Beställ akuttömning under ordinarie arbetstid via telefon 08-5782 9800. Beställd tömning utförs vardagar 07.00-17.00.
Kostnadsexempel: Akuttömning 3m³: 1 412 kronor (956 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift)

Tömning senast sex (6) arbetstimmar efter beställning (Jourtömning)
Beställ jourtömning under ordinarie arbetstid via telefon 08-5782 9800. Vid andra tider beställer du via telefonnummer 070-525 40 41 (det är endast beställning av jourtömning som kan göras på detta nummer utanför kontorstid). Jourtömningar utförs vardagar fram till 22.00 samt mellan 08.00 och 22.00 lördag, söndag, och helgdag.
Kostnadsexempel: Jourtömning 3m³: 3 826 kronor (3 370 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Regelbunden tömning
Regelbunden tömning innebär att du vid samma tillfälle beställer minst 4 förutbestämda veckor per år. Avbryts beställningen övergår beställningen till vanlig tömning. Vill du har regelbunden tömning kontaktar du oss via telefon 08-5782 9800.
Kostnadsexempel: Regelbunden tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Obligatorisk tömning
Tömning sker en gång om året av slamavskiljare, tankar m.m. som inte tömts tidigare under föregående år. Den obligatoriska tömningen gör vi utan att du själv beställer tömning av kommunen. Obligatorisk tömning utförs i olika områden under veckorna 16–45. Vi skickar ett brev till berörda fastighetsägare några veckor innan tömning är aktuell i respektive område. Du kan även förboka detta alternativ när du vet att du endast behöver tömning en gång om året, önskar du obligatorisk tömning kontaktar du oss via 08-5782 9800.
Kostnadsexempel: obligatorisk tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-04-04