Tyck till om tyreso.se

Villkor för slamtömning

 

Frågor och svar

  • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För ytterligare slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Se taxa.
  • Om du önskar tömma fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer tömningsavgift per tillkommande anläggning.
  • Vid önskemål om tömning med ”liten” tömningsbil (med lägre axeltryck) där privat väg ska användas, tillkommer en avgift per hämtningstillfälle. När privat väg används ansvarar du själv för eventuella skador som kan uppstå på vägbanan.
  • Om fler anläggningar töms på samma fastighet vid samma tillfälle sammanräknas total mängd slam vid beräkning av avgiften för tömning och behandling enligt gällande taxa.
  • Om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, bristfällig utmärkning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan orsak, faktureras en avgift.
  • Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsakerna ovan, sker inget nytt tömningsförsök automatiskt utan ny tömning måste beställas. Kontakta Servicecenter om du vill beställa ny tömning.
  • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen när slamtömning är utförd.
  • Se till att anläggningen är lätt tillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för hämtningsfordonen.
  • Märk ut tömningsstället väl så att även nya chaufförer kan hitta din anläggning.