Tyck till om tyreso.se

Tillsyn av enskilda avlopp under 2017

 

Frågor och svar

  • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer att utföra tillsyn av enskilda avlopp mellan åren 2016 och 2020, totalt kommer ca 650 enskilda avlopp att få tillsyn i yttre Brevik.

    Syftet är att bedöma avloppens skick för att minska risken för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Fastighetsägare som är berörda av årets tillsyn har fått brev om detta under februari 2017. Det rör sig om cirka 65 fastigheter runt Sjöberga och Björndalen.


    Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida