Tyck till om tyreso.se

Slamtömning

Att hämta slam är ett tungt och smutsigt jobb som ofta innebär långa dragningar av slang till otillgängligt placerade brunnar och behållare. Läs om hur du beställer slamtömning samt hur du kan underlätta för din slamhämtare.

Slamtömning
Slamtömning. Illustration: Ulf Swerin

För dig som har egen slamanläggning gäller följande:

- Slamtanken och slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år
- Tömning får endast utföras av kommunens entreprenör
- Du beställer tömning via e-tjänster, eller hos servicecenter.

 

 

Information om slamtömning

 • Få SMS-avisering vid utförd slamtömning

  Du kan anmäla dig för att få SMS-avisering när slamtömning av din fastighet är utförd.
  Anmäl dig här

 • Prisexempel på tömningsalternativ

  I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.
  Här kan du läsa om de olika tömningsalternativen 

 • Beställ slamtömning

  Vi erbjuder:

  Slamtömning (inom 6 arbetsdagar)
  Akuttömning
  Jourtömning
  Regelbunden tömning
  Obligatorisk tömning


  Beställ slamtömning

  (Tömning senast sex arbetsdagar efter beställning)

  Beställ slamtömning


  Beställ akuttömning

  (Tömning senast tolv arbetstimmar efter beställning)

  Beställ akut tömning under ordinarie arbetstid via telefon 08-578 291 00.  Prisexempel för denna tjänst


  Beställ jourtömning

  (Tömning senast sex arbetstimmar efter beställning)

  Beställ jourtömning under ordinarie arbetstid via telefon 08-578 291 00. Vid andra tider beställer du via telefonnummer 070-525 40 41. Jourtömning utförs vardagar fram till 22.00 samt mellan 08.00 och 22.00 lördag, söndag och helgdag, kostnaden för denna tjänst är därför hög. Det är endast beställning av jourtömning som kan göras på detta nummer, det går till exempel inte att avboka redan beställda tömningar. Prisexempel för denna tjänst

 • Tillsyn av enskilda avlopp under 2017

  Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer att utföra tillsyn av enskilda avlopp mellan åren 2016 och 2020, totalt kommer ca 650 enskilda avlopp att få tillsyn i yttre Brevik.

  Syftet är att bedöma avloppens skick för att minska risken för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Fastighetsägare som är berörda av årets tillsyn har fått brev om detta under februari 2017. Det rör sig om cirka 65 fastigheter runt Sjöberga och Björndalen.


  Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida

 • Villkor för slamtömning

  • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För ytterligare slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Se taxa.
  • Om du önskar tömma fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer tömningsavgift per tillkommande anläggning.
  • Vid önskemål om tömning med ”liten” tömningsbil (med lägre axeltryck) där privat väg ska användas, tillkommer en avgift per hämtningstillfälle. När privat väg används ansvarar du själv för eventuella skador som kan uppstå på vägbanan.
  • Om fler anläggningar töms på samma fastighet vid samma tillfälle sammanräknas total mängd slam vid beräkning av avgiften för tömning och behandling enligt gällande taxa.
  • Om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, bristfällig utmärkning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan orsak, faktureras en avgift.
  • Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsakerna ovan, sker inget nytt tömningsförsök automatiskt utan ny tömning måste beställas. Kontakta Servicecenter om du vill beställa ny tömning.
  • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen när slamtömning är utförd.
  • Se till att anläggningen är lätt tillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för hämtningsfordonen.
  • Märk ut tömningsstället väl så att även nya chaufförer kan hitta din anläggning.  
   
 • Ser det ut som att din brunn inte är tömd?

  När en brunn/köksavlopp har tömts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i brunnen och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att den är tömd.

 • Underlätta för din slamhämtare

  Fastighetsägaren kan underlätta det tunga arbetet som slamhämtning innebär genom att märka ut platsen där brunnen finns. Det är även viktigt att hålla vägen för slangen fri genom att exempelvis att röja bort eventuell sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-07-31