Tyck till om tyreso.se

Matavfallspåsar

Tyresöbornas matavfall går till produktion av biogas och biogödsel. För att den processen ska fungera är det väldigt viktigt att matavfallet läggs i rätt påsar.

Varför papperspåsar?Matavfallspåsar

Vi behandlar vårt matavfall genom rötning*. Då tar man tillvara på både energi (biogas) och näringsämnen (biogödsel). Vid rötning är papperspåsen det bästa alternativet eftersom den kan följa med hela processen. Använd bara de påsarna du får av oss eftersom de är anpassade för matavfall och tål bland annat fukt bättre än andra papperspåsar.

Varför inte bioplastpåsar?

Behandlingsmetoden är inte anpassad för bioplastpåsar utan de kan ge upphov till stora problem i processen. Innan matavfallet kan rötas måste det förbehandlas, det innebär att påsarna med matavfall först mals ner till en pumpbar vätska, en så kallad slurry. Använder man då bioplastpåsar klibbar de fast i matavfallet och försvårar förbehandlingen avsevärt.

Varför inte plastpåsar?

Insamling i plastpåsar kräver att plastpåsen öppnas och att man måste tömma påsen på matavfall innan det kan malas ner till slurry. I den processen är det inte bara plast som rensas bort, det är även en hel del matavfall som följer med. Dessutom är det lätt att plast följer med matavfallet. Systemet med plastpåsar är med andra ord sämre ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt.

Stoppa inte ner matavfallspåsen i en plastpåse innan du slänger den i matavfallskärlet.

Använd påshållarenPåshållare och påse

Det är viktigt att du ställer påsen i påshållaren som du får med startpaketet, hållaren är utformad så att det kommer in luft till påsen från alla håll. Detta gör att fukten från matavfallet avdunstar lättare. Om påsen ställs i en tät behållare eller direkt på golv eller diskbänk förstörs cirkulationen och påsen kan bli blöt och gå sönder. För att få extra stadga i påsen och för att inte riskera att fylla påsen för mycket kan man vika ned den övre kanten.

Behöver du nya matavfallspåsar?

Om dina matavfallspåsar håller på att ta slut kan du hämta ut nya på Stora Coop i Tyresö centrum, Kretsloppscentralen, Servicecenter eller på biblioteken i centrum, Strand och Trollbäcken. Öppettider till Kretsloppscentralen, Servicecenter och biblioteken hittar du på denna sida.

En ny årsförbrukning matavfallspåsar (två förpackningar) delas ut årligen till alla anslutna villahushåll. Leveransen sker varje vår under mars och april.

Du kan även beställa matavfallspåsar och få det levererat till din villa, flerbostadshusområde eller verksamhet. Observera att du behöver sitta med i styrelsen för att få beställa påsar till ditt flerbostadshusområde.

Beställ påsar till din villa

Beställ påsar till ditt flerbostadshusområde

Beställ påsar till din verksamhet

 

* Läs om rötning via länken "från mat till biogas och biogödsel".


Publicerad av: My Blomgren

Senast uppdaterad: 2017-11-30