Tyck till om tyreso.se

Så här går det till - anmälan

Villahushåll, flerbostadshus och samfällighetsföreningar med gemensamma avfallskärl samt verksamheter kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Separata kärl placeras då ut för insamling av matavfall. Observera att sommarhushåll inte kan ansluta sig till insamling av matavfall.

Matavfallskärl


Så här går det till - anmälan

Publicerad av: My Blomgren

Senast uppdaterad: 2017-09-15