Tyck till om tyreso.se

Tyresös barnbok om matavfall

Huvudbild

I februari lanserades vår barnbok om matavfallsinsamling för förskolor som sorterar ut matavfall. Barnen fick vara med på högläsning och rita en teckning. Detta är några av bidragen från barnen.

Boken Matresan

Tillsammans med pedagogerna Ingrid Ölmebring och Eva-Lotta Sevenheim på förskolan Hästhagen har vi tagit fram en barnbok om matavfallsinsamling. I boken får barnen följa med miljöhjälten Matti som förklarar hur matavfall blir till biogas och biogödsel. Alla förskolor som är anslutna till matavfallsinsamlingen får några exemplar av boken att använda i utbildningssyfte.

Har er förskola ännu inte har anslutit sig till matavfallsinsamlingen? Gör en intresseanmälan via e-tjänster så får även ni tillgång till barnboken. 

Lansering i biblioteken

I februari hälsades pedagoger och barn på förskolor som sorterar ut matavfall i kommunen välkomna till lansering av boken i Tyresös bibliotek. Vid lanseringen delades boken ut till förskolorna och barnen fick vara med på högläsning av boken samt rita en teckning. Teckningarna bestod av smått och gott såsom bananskal, äpplen, köttbullar, matavfallsbilar, matavfallspåsar och miljöhjälten Matti. 

Ingrid Ölmebring, Eva-Lotta Sevenheim och renhållningsenheten på kommunen, som tillsammans har skapat boken tackar ödmjukast de förskolepedagoger och barn som var med på lanseringen för visat intresse och miljöengagemang! 

Miljöhjälten Matti

Miljöhjälten Matti. Illustration: Ingrid Ölmebring


Publicerad av: My Blomgren

Senast uppdaterad: 2017-11-29