Tyck till om tyreso.se

Att tänka på vid tömning

Att hämta matavfall är ett hårt och smutsigt jobb, men du kan hjälpa till att underlätta arbetet för chauffören!

Hämtning av matavfall

Tömning av matavfallskärlet.
Illustration: Ulf Swerin

Vid tömning av ditt kärl - gör så här

  • Ställ ut ditt matavfallskärl på din infart redan kvällen före hämtningsdagen.
  • Matavfallet hämtas mellan klockan 06.00 och 22.00.  
  • Ställ kärlets framsida vänt mot gatan med minst 60 cm fritt runt om.
  • Matavfallsbilens hämtningsarm når 1,6 meter in från vägkant/trottoarkant. 
  • Tänk på att inte ställa kärlet mitt på trottoaren då det blockerar trottoaren för rullstolar och barnvagnar.
  • Låt kärlet stå ute tills tömning skett.
  • Paketera ditt matavfall väl i de särskilda papperspåsarna du får från kommunen.
  • Spola ur kärlet regelbundet.
  • Skotta och halkbekämpa hämtvägen under vinterhalvåret.
  • Kontakta Servicecenter dagen efter om inte tömning utförts.

Publicerad av: My Blomgren

Senast uppdaterad: 2017-09-15