Tyck till om tyreso.se

Kompostrabatten upphör

När du sorterar ut dina matrester minskar du mängden hushållsavfall och gör samtidigt en god insats för miljön. Vi inför successivt insamling av matavfall i hela kommunen, men möjligheten att kompostera kommer att finnas kvar.

Ändrade abonnemangMatavfall

I takt med att matavfallsinsamlingen införs i respektive etappområde  ändras abonnemangsformerna för matavfall och kompostering.

Kompostering

Att kompostera dina matrester är inte längre det bästa alternativet för miljön, vilket gör att det inte heller kommer att premieras i renhållningstaxan. Kompostrabatten kommer att tas bort i samband med att hushållen får möjlighet att övergå till matavfallsinsamling.

Lägre grundavgift

Du som ansluter dig till matavfallsinsamlingen får en lägre grundavgift på renhållningstaxan. Att ha ett matavfallsabonnemang kommer därmed vara det billigaste alternativet och är dessutom det alternativ som gör störst nytta för miljön. Matavfallet som samlas in blir till biogas och biogödsel, något som blir mer och mer eftertraktat.

Det ena utesluter inte det andra

Att vara ansluten till matavfallsinsamlingen och samtidigt kompostera för eget bruk går bra, så länge du tömmer ditt matavfallskärl minst 26 gånger per år.  I matavfallspåsen kan du dessutom kasta sådant som inte är lämpligt i din egen kompost. Du kan till exempel kasta kött, fisk och besprutade citrus- eller bananskal i matavfallsinsamlingen.


Publicerad av: My Blomgren

Senast uppdaterad: 2016-08-15